แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกอ่างฤาไน (น้ำตกบ่อทอง)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้พื้นบ้าน (วัดหนามแดง)
- พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
- พิพิธภัณฑ์ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
- วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
- วัดปากน้ำโจ้โล้
- วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)
- วัดพยัคฆอินทาราม
- วัดสมานรัตนาราม
- วัดสัมปทวนนอก
- วัดโสธรวรารามวรวิหาร
- วัดใหม่บางคล้า
- วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) แปดริ้ว
- ศาลหลักเมืองพนมสารคาม
- อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ชุมชนตลาดคลองสวน
- ตลาดน้ำบางคล้า
- ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี
- สวนปาล์มฟาร์มนก
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
- มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน
- วิหารแก้วศาลเจ้าแม่กวนอิม
- อุทยานพระพิฆเนศ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น