ว่าง
- อุทยานแห่งชาติกูจองนายอย (แก่งกะเลา)
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (น้ำตกรากไทร)
- อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย (พลาญป่าชาด)
แหล่งทางน้ำ
- แก่งสองสลึง
- บึงหนองขอน
แหล่งธรณีวิทยา
- ถ้ำพระ - ถ้ำเสือ
- ภูสองชั้น
แหล่งในอุทยาน
- แก่งลำดวน
- แก่งสะพือ
- ชายแดนช่องเม็ก
- ทุ่งศรีเมือง
- น้ำตกตาดโตน
- น้ำตกแสงจันทร์
- ปากบ้อง
- ผาแต้ม
- แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล
- ส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเรือง
- สวนพฤษาศาสตร์
- สามพันโบก
- หาดคูเดื่อลานมุจลินทร์
- หาดทรายสูง
- หาดสลึง
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (ถ้ำพระ หรือถ้ำภูหมาไน)อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (ถ้ำพระ หรือถ้ำภูหมาไน)
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (ลานผาผึ้ง)
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (น้ำตกทุ่งนาเมือง)
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (ป่าดงนาทาม)
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (ภูสมุย)
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
- อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
- อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย (น้ำตกห้วยหลวง)
- อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย (พลาญกงเกวียน)
อื่นๆ
- แก่งลำดวน
- ป่าชุมชนดอนชี
- หาดบุ้งสะพัง หรือ หาดศรีภิรมณ์
- หาดวัดใต้
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว
- กลุ่มแม่บ้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านโนนสว่าง
- วัดบ้านตำแย
- วัดบ้านนาควาย
- วัดบ้านนาเมือง หรือ วัดสระประสานสุข
- วัดบ้านยางน้อย
- วัดบูรพาราม
- วัดภูรัง
- วัดมหาวนาราม
- วัดหลวง
- หมู่บ้านโฮมสเตย์ซะซอม
ว่าง
- กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง
วิถีชีวิต
- บ้านลาดเจริญ
- บ้านเวินบึก
ศิลปกรรม
- เจดีย์หลงปู่ตู๋ปละกุฏิเสาลอยตู้เก็บพระคัมภีร์
- พิพิธภัณฑ์โปงใหญ่
- วัดทุ่งศรีวิไล
หัตถกรรม
- กลุ่มจักสานบ้านพอกน้อย
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกกบ้านแดง
- ชุมชนเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
- แหล่งผลิตฆ้องทองเหลืองบ้านทรายมูล
ว่าง
- สวนสัตว์อุบลราชธานี
แหล่งนันทนาการ
- เขื่อนปากมูล
- เขื่อนสิรินธร
- โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย
- เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี CentralPlaza Ubonratchathani Project
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
- แม่น้ำสองสีหรือดอนเขื่อนปากมูล
- ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ วังอ้อ เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ
- สนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟค่ายสรรพสิทธิประสงค์
- อ่างเก็บน้ำสิรินธร (พัทยาน้อย)
- อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
แหล่งในอุทยาน
- จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง
แหล่งเรียนรู้
- เขื่อนยาง
- ราชธานีอโศก
- วราทิพย์โฮมสเตย์
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญนาภิเษก
- สวนเสือตระการพืชผล
- หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เดิ่นทุ่งทอง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งไฮ
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น