ว่าง
- บึงหนองขอน
- ปากบ้อง
- ป่าชุมชนดอนชี
- พลาญกงเกวียน (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
- พลาญป่าชาด (อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย)
- ภูสมุย (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
- แม่น้ำสองสีหรือดอนเขื่อนปากมูล
- ลานผาผึ้ง (อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ)
- หาดคูเดื่อลานมุจลินทร์
- หาดทรายสูง
- หาดบุ้งสะพัง หรือ หาดศรีภิรมณ์
- หาดวัดใต้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เดิ่นทุ่งทอง
- ป่าดงนาทาม (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
- แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (น้ำตกรากไทร)
- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
- อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งกะเลา (อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย)
- แก่งลำดวน
- แก่งลำดวน
- แก่งสองสลึง
- แก่งสะพือ
- แก่งไฮ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดสลึง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำพระ - ถ้ำเสือ
- ถ้ำพระ หรือ ถ้ำภูหมาไน (อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ผาแต้ม
- ภูสองชั้น
- ภูหินด่าง
- สามพันโบก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกตาดโตน
- น้ำตกทุ่งนาเมือง (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
- น้ำตกแสงจันทร์
- น้ำตกห้วยหลวง (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง
- จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โบราณสถานปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุหรือธาตุสมเด็จนางพญา)
- ปราสาททองหลาง (ปราสาทหนองทองหลาง)
- พิพิธภัณฑ์โปงใหญ่
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
- พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง
- วัดแจ้ง
- วัดดอนธาตุ
- วัดถ้ำคูหาสวรรค์
- วัดทุ่งศรีเมือง
- วัดทุ่งศรีวิไล
- วัดธาตุสวนตาล
- วัดบ้านตำแย
- วัดบ้านนาควาย
- วัดบูรพาราม
- วัดปากแซง (วัดพระใหญ่ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)
- วัดป่าไทรงาม
- วัดป่านานาชาติ
- วัดพระธาตุหนองบัว
- วัดมหาวนาราม
- วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ (วัดศรีนวล)
- วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
- วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- วัดหนองป่าพง
- วัดหลวง
- แหล่งโบราณวัตถุวัดบ้านเกษมสำราญ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Country of Arts 3D Gallery
- แกรนแคนยอนอุบลราชธานี
- เขื่อนปากมูล
- เขื่อนยาง
- เขื่อนสิรินธร
- โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย
- ชีพ วิลล์ Sheep vil's
- เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี CentralPlaza Ubonratchathani Project
- ทุ่งศรีเมือง
- ฟาร์มฮัก ป.อุบล
- วราทิพย์โฮมสเตย์
- ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ วังอ้อ เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ
- สนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟค่ายสรรพสิทธิประสงค์
- สวนน้ำตก: พุทธสถานราชธานีอโศก
- สวนน้ำอุบล The Splash Waterpark
- สวนสัตว์อุบลราชธานี
- สวนเสือตระการพืชผล
- หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
- อ่างเก็บน้ำสิรินธร (พัทยาน้อย)
- อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มจักสานบ้านพอกน้อย
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกกบ้านแดง
- กลุ่มแม่บ้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านโนนสว่าง
- เจดีย์หลงปู่ตู๋ปละกุฏิเสาลอยตู้เก็บพระคัมภีร์
- ชายแดนช่องเม็ก
- ชุมชนเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
- บ้านลาดเจริญ
- บ้านเวินบึก
- ราชธานีอโศก
- วัดกุดชมภู
- วัดถ้ำผาพวง
- วัดบ้านนาเมือง หรือ วัดสระประสานสุข
- วัดบ้านยางน้อย
- วัดภูเขาแก้ว
- วัดภูรัง
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
- หมู่บ้านโฮมสเตย์ซะซอม
- แหล่งผลิตฆ้องทองเหลืองบ้านทรายมูล
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- สวนพฤกษศาสตร์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น