ว่าง
- จุดชมวิวเขาพลึง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา)
- จุดชมวิวดอยแม่ระนาง
- ผาชมหมอก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง
- คลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่)
- ภูพญาพ่อ
- วนอุทยานต้นสักใหญ่
- สวนนกป่าชุมชนเขาเหล็ก
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดผักพุก
- หาดผาเต่า
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำจัน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่)
- ถ้ำวัวแดง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- สุสานหอยล้านปี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกคลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่)
- น้ำตกเชิงทอง (อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน)
- น้ำตกภูสอยดาว
- น้ำตกแม่พูล
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กำแพงเมืองพิชัย
- บ่อเหล็กน้ำพี้
- บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
- พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์
- พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก
- ม่อนพระบาทสี่รอย
- เมืองลับแล
- วัดคุ้งตะเภา
- วัดจอมคีรี (พระธาตุศรีสองเมือง)
- วัดเจดีย์คีรีวิหาร
- วัดดงสระแก้ว
- วัดดอนสัก
- วัดพระแท่นศิลาอาสน์
- วัดพระนอนพุทธไสยาสน์
- วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
- วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
- วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
- วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)
- วัดใหญ่ท่าเสา
- เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้ง
- สะพานปรมินทร์
- หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน
- แหล่งโบราณคดีเวียงเจ้าเงาะ
- อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารและฝายหลวง
- อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
- อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนดินช่องเขาขาด
- เขื่อนสิริกิติ์
- จุดผ่อนปรนชายแดนค้าขาย ด่านภูดู่
- ตลาดกลางสินค้าเกษตรด่านชายแดนบ่อเบี้ย (ช่องมหาราช) อบต.บ่อเบี้ย
- ตลาดการค้าชายแดนด่านห้วยต่าง
- ไร่องุ่นคานาอัน
- สมหวังบ้านสวน
- สวนสาธารณะบึงทับกระดาน
- สวนสาธารณะหนองพระแล
- สวนสาธารณะหาดลำน้ำน่าน
- ห้วยผึ้งไอดิน รีสอร์ท
- อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
- บ้านท่าเรือ
- บ้านหาดสองแคว
- พิพิธภัณฑ์หาดสองแคว
- ม่อนลับแล
- หมู่บ้านสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว
- โฮมสเตย์เมืองลับแล
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์ลับแล
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น