แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- อุดรฟลาวเวอร์ เมล่อนฟาร์ม
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระพุทธบาทบัวบก
- พระพุทธบาทหลังเต่า
- พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
- วัดดอยบันไดสวรรค์ (วัดป่าหนองคำ)
- วัดถ้ำสุมณฑา
- วัดธาตุโพนทอง (พระธาตุโพนทอง)
- วัดป่าบ้านค้อ
- วัดป่าบ้านตาด
- วัดป่าภูก้อน
- วัดป่าภูนาหลาว (วัดป่าท่าโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน์
- วัดพระธาตุดอนแก้ว
- วัดพระธาตุสว่างอารมณ์
- วัดพระพุทธบาทบัวบาน
- วัดโพธิสมภรณ์
- วัดมหาธาตุเจดีย์ (วัดพระใหญ่)
- วัดมัชฌิมาวาส
- วัดอุดมมงคลนาราม (วัดป่านาคำน้อย)
- ศาลเจ้าปู่-ย่า
- ศาลหลักเมือง
- หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน
- อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
- อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- UD TOWN
- เขื่อนห้วยหลวง
- สปาเกลือกุญณภัทร
- สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไชน์
- สวนสาธารณะบึงนาคำ
- สวนสาธารณะหนองทา
- สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
- อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด
- อ่างน้ำพาน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- พระธาตุนางเพ็ญ
- วัดกู่แก้วรัตนาราม
- วัดป่าศรีคุณาราม
- วัดโพธิ์ทองสันติธรรม
- ศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน
- หมู่บ้านนาข่า
- หัตถกรรมผ้าย้อมคราม (ผ้ามัดหมี่)
- แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์)
- โฮมสเตย์บ้านเชียง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น