แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระเจ้าใหญ่ลือชัย
- พระเหลาเทพนิมิต
- พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง
- วัดไชยาติการาม (พระพุทธรูปโบราณ)
- วัดดงเฒ่าเก่า (แหล่งโบราณคดี เสมาพันปี)
- วัดถ้ำแสงแก้ว
- วัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดศาลาพันห้อง
- วัดป่าด่านเกวียนลั่น (วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม)
- วัดภูจำปา
- เสมาพันปีวัดโพธิ์ศิลา
- แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Happy Sheep Land
- น้ำตกวังปลา
- ฝายร่องหิน (แหล่งน้ำสาธารณะ)
- สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู
- อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
- อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมบ้านคำพระ
- วัดกลางน้ำปลีก
- วัดดอนหวาย
- วัดเทพมงคล
- วัดบ้านเก่าบ่อ
- วัดภูพนมดี
- วัดสี่แยกแสงเพชร
- วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
- สวนมิ่งเมือง
- หนังประโมทัย
- แหล่งทอผ้าไหม
- แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
- อุโบสถ (สิม) วัดราสิยาราม
- โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า
- โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า
- โฮมสเตย์บ้านนาอุดม
- โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรม หมอลำ บ้านปลาค้าว
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น