ขนบธรรมเนียมประเพณี
- บ้านบางเจ้าฉ่า
- บ้านบางเสด็จ( ตุ๊กตาชาววัง)
- ศาลหลักเมือง
- หมู่บ้านทำกลอง
โบราณสถาน
- โบราณสถานวัดยาง
- พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)
- พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่
- มหาวิหารหลวงพ่อสด
- วัดข่อย (วังปลา)
- วัดจันทาราม (ค้างคาวแม่ไก่)
- วัดชัยมงคล
- วัดไชโยวรวิหาร
- วัดถนน
- วัดพินิจธรรมสาร (วัดกระสอบ)
- วัดราชปักษี (นก)
- วัดโล่ห์สุทธาวาส
- วัดวิเศษชัยชาญ
- วัดสุวรรณเสวริยาราม
- วัดอ้อย
- วัดอ่างทองวรวิหาร
ว่าง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ตำบลบางเสด็จ
อื่นๆ
- วัดท้ายย่าน
- วัดโบสถ์
- วัดปลดสัตว์
- วัดฝาง
- วัดละมุดสุทธิยาราม
- วัดศรีมหาโพธิ์
- วัดสังกระต่าย
- วัดสามโก้
 ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น