แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กุฏิเก่าของหลวงปู่ขาว
- เจดีย์หลวงปู่ขาว
- ปะโมทิตะเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสร้อย)
- พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาว
- พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว
- วัดจันทร์ประสิทธิ์ (บ่อน้ำโบราณ)
- วัดถ้ำกลองเพล
- วัดถ้ำสุวรรณคูหา
- วัดธาตุเมืองพิณ
- วัดป่าถ้ำพระภูเก้า
- วัดป่าผาสามยอด (ผาสามยอด)
- วัดพระธาตุปางกู่
- วัดพระพุทธบาทภูเก้า
- ศาลสมเด็จพระนเรศวร
- ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
- แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย
- แหล่งโบราณคดีภูผายา
- แหล่งวัตถุโบราณโนนพร้าว
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- P.C Ranch farm
- อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
- อ่างเก็บน้ำผาวัง
- อ่างเก็บน้ำห้วยผาว้า
- อ่างเก็บน้ำห้วยไร่สอง นั่งแพกินปลา
- อ่างเก็บน้ำหินฮาว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เจดีย์วัดสิริสาลวัน
- พรหมวิหารเจดีย์
- วัดป่าโคกใหญ่
- วัดโพธิ์ศรี
- วัดศรีคูณเมือง
- วัดศรีสระแก้ว
- ศูนย์ศิลปาชีพ
- สัพพสังวรเจดีย์
- สิมไม้ วัดเจริญทรงธรรม
- หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ (ร้านสุนันทา)
- หอพระบาง วัดมหาชัย
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น