แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- วังบัวแดง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดจอมมณี
- อ่างปลาบึก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกธารทอง
- น้ำตกธารทิพย์ (วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์)
- น้ำตกวังน้ำมอก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระธาตุโพนจิกเวียงงัว
- พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ำ
- พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญญบรรพต
- พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย
- วัดผาตากเสื้อ
- วัดพระธาตุบังพวน
- วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
- วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
- ศาลากู่แก้ว
- อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดแคมของ ถนนคนเดินหนองคาย
- ตลาดท่าเสด็จ
- บ้านสีกายเหนือ โฮมสเตย์
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
- สะพานมิตรภาพไทยลาว
- หาดท่าใต้
- โฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า อ.เมือง จ.หนองคาย
- พุทธสถานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
- วัดถ้ำศรีมงคล หรือวัดถ้ำดินเพียง
- วัดไทย
- วัดหินหมากเป้ง
- หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ
- หมู่บ้านทำยาสูบ
- หมู่บ้านประมงน้ำจืด
- หลวงพ่อพระเสี่ยง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น