ว่าง
- จุดชมวิวเขาสอยดาว
- ชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
- บางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
- ป่าชายเลนท่าสอน
- อ่าวคุ้งกระเบน
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะแมว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดคุ้งวิมาน
- หาดเจ้าหลาว
- หาดแหลมสิงห์
- หาดแหลมเสด็จ
- อ่าวกระทิง
- อ่าวยาง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเขาวง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเขาสอยดาว
- น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกคลองไพบูลย์ (อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ)
- น้ำตกตรอกนอง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกมะกอก
- น้ำตกหินดาด
- น้ำตกอ่างเบง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี
- ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ค่ายเนินวง
- คุกขี้ไก่
- เจดีย์บ้านหัวแหลม
- เจดีย์อิสรภาพ
- ชุมชนไร้แผ่นดิน
- ตึกแดง
- โบราณสถานเมืองเพนียด
- โบราณสถานวัดพลับบางกะจะ
- ป้อมไพรีพินาศ
- พระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว
- พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจันทบุรี (กลุ่มงานโบราณคดีใต้น้ำ)
- รอยพระพุทธบาทพลวง
- วัดเขาพลอยแหวน
- วัดเขาสุกิม
- วัดชากใหญ่
- วัดทองทั่ว
- วัดโบสถ์เมือง
- วัดไผ่ล้อม
- วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ศาลหลักเมืองจันทบุรี
- หอจดหมายแห่งชาติจันทบุรี
- แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว (แหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบน)
- อลงกรณ์เจดีย์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- อาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล (วัดโรมันคาทอลิก)
- อู่ต่อเรือเสม็ดงาม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนคีรีธาร
- จุดชมวิวเนินนางพญา
- ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
- ถนนอัญมณี
- ล่องแก่งวังขอนชาเลย์
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน
- สวนสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี
- สวนสะเด็ดยาด
- สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)
- สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์)
- อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
- โอ เอ ซิส ซีเวิลด์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เจดีย์เขาพลอยแหวน
- เจดีย์ทองวัดทรายงาม
- ชุมชนริมน้ำจันทบูร (ชุมชนเก่าท่าหลวง)
- ท่าเรือขลุง
- บ้านชาวเรือปากน้ำแหลมสิงห์โฮมสเตย์
- พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
- ย่านตลาดล่าง
- วัดพลับ
- ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
- ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง
- ศูนย์ศิลป์เสื่อ
- หมู่บ้านชาวประมง (บ้านหัวแหลม)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น