โบราณสถาน
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว (อลงกรณ์เจดีย์)
แหล่งทางน้ำ
- บางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
แหล่งในอุทยาน
- เกาะแมว
- จุดชมวิวเขาสอยดาว
- ชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู
- ถ้ำเขาวง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- น้ำตกเขาสอยดาว
- น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกคลองไพบูลย์ (อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ)
- น้ำตกตรอกนอง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)
- น้ำตกมะกอก
- น้ำตกหินดาด
- น้ำตกอ่างเบง
- ป่าชายเลนท่าสอน
- หาดคุ้งวิมาน
- หาดเจ้าหลาว
- หาดแหลมสิงห์
- หาดแหลมเสด็จ
- อ่าวกระทิง
- อ่าวคุ้งกระเบน
- อ่าวยาง
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
แหล่งนันทนาการ
- เขื่อนคีรีธาร
- ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี
- ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง
- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน
- สวนสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี
- สวนสะเด็ดยาด
- สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
- โอ เอ ซิส ซีเวิลด์
แหล่งในอุทยาน
- ล่องแก่งวังขอนชาเลย์
แหล่งเรียนรู้
- ค่ายเนินวง
- ถนนอัญมณี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจันทบุรี (กลุ่มงานโบราณคดีใต้น้ำ)
- ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์ศิลป์เสื่อ
อื่นๆ
- จุดชมวิวเนินนางพญา
- เจดีย์บ้านหัวแหลม
- สะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานปากน้ำแขมหนู)
- สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ชุมชนไร้แผ่นดิน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เจดีย์เขาพลอยแหวน
- ท่าเรือขลุง
- พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
- ย่านตลาดล่าง
- วัดพลับ
- ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น