แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กลุ่มปราสาทตาเมือน
- ปราสาทขุมดิน
- ปราสาทช่างปี่
- ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด)
- ปราสาทตาควาย
- ปราสาทตามอญ
- ปราสาทตาเมือนโต๊ด
- ปราสาททนง
- ปราสาททอง
- ปราสาทนางบัวตูม
- ปราสาทโนนแท่น
- ปราสาทบ้านเฉนียง
- ปราสาทบ้านไพล
- ปราสาทบ้านสนม
- ปราสาทบ้านหนองหิน
- ปราสาทบ้านอนันต์
- ปราสาทบายกรีม (ปราสาทตาเมือนธม)
- ปราสาทบายกรีมหรือปราสาทตาเมือน
- ปราสาทเบ็ง
- ปราสาทพระปืด
- ปราสาทภูมิโปน
- ปราสาทมีชัย
- ปราสาทเมืองที
- ปราสาทยายเหงา
- ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [Prasat Watpoesritat]
- ปราสาทศีขรภูมิ
- ปราสาทสังแก วัดธาตุโบราณ
- ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
- ปราสาทหินบ้านจอมพระ
- ปราสาทหินบ้านพลวง
- ปราสาทหินพนมสวาย
- ปราสาทหินวัดสังฆาราม
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
- วัดเขาตาคง
- วัดตาลวก
- วัดบูรพาราม
- ศาลหลักเมืองสุรินทร์
- ห้องภาพเมืองสุรินทร์
- อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนห้วยขนาดมอญ
- โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
- จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
- บริโอ้ เมล่อน ฟาร์ม
- วังทะลุ
- สวนศรีนครเตา
- สะรัน วอเตอร์ พาร์ค
- หาดทรายเทียม อ่างเก็บน้ำลำพอก
- อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยตาเกาว์
- อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส
- อ่างเก็บน้ำบ้านอำปึล
- อ่างเก็บน้ำลำพอก
- อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เครื่องเงินบ้านโชคและบ้านสตอ
- วัดเทพสุรินทร์
- ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
- สนามแสดงช้าง
- หมู่บ้านจักสานบุทม
- หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านโพธิ์กอง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านอาลึ
- หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์
- แหล่งข้าวหลามบ้านท่าศิลา
- แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มทอผ้าไหม ต.ตรมไพร (บ้านตะกุย)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- วัดช้างหมอบ (วัดมงคลคชาราม)
- วัดถ้ำผาไทร
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น