โบราณสถาน
- กลุ่มปราสาทตาเมือน
- ปราสาทขุมดิน
- ปราสาทช่างปี่
- ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด)
- ปราสาทตาควาย
- ปราสาทตามอญ
- ปราสาทตาเมือนโต๊ด
- ปราสาททนง
- ปราสาททอง
- ปราสาทนางบัวตูม
- ปราสาทโนนแท่น
- ปราสาทบ้านเฉนียง
- ปราสาทบ้านไพล
- ปราสาทบ้านสนม
- ปราสาทบ้านหนองหิน
- ปราสาทบ้านอนันต์
- ปราสาทบายกรีม (ปราสาทตาเมือนธม)
- ปราสาทบายกรีมหรือปราสาทตาเมือน
- ปราสาทเบ็ง
- ปราสาทพระปืด
- ปราสาทภูมิโปน
- ปราสาทมีชัย
- ปราสาทเมืองที
- ปราสาทยายเหงา
- ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [Prasat Watpoesritat]
- ปราสาทศีขรภูมิ
- ปราสาทสังแก วัดธาตุโบราณ
- ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
- ปราสาทหินบ้านจอมพระ
- ปราสาทหินบ้านพลวง
- ปราสาทหินพนมสวาย
- ปราสาทหินวัดสังฆนาราม
- อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดเขาตาคง
- วัดตาลวก
- วัดบูรพาราม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนห้วยขนาดมอญ
- บริโอ้ เมล่อน ฟาร์ม
- วังทะลุ
- สะรัน วอเตอร์ พาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดเทพสุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- วัดช้างหมอบ (วัดมงคลคชาราม)
- วัดถ้ำผาไทร
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น