ว่าง
- น้ำตกบางจำ
- ล่องแก่งลำน้ำคลองยัน
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองพนม
แหล่งในอุทยาน
- เกาะเต่า
- เกาะแตน
- เกาะท้ายเพลา
- เกาะนางยวน
- เกาะพะงัน
- เกาะวัวกันตัง
- เกาะวัวตาหลับ
- เกาะสมุย
- เกาะสามเส้า
- เกาะหินดับ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
- คลองร้อยสาย
- ชายหาดแหลมโพธิ์
- ถ้ำขมิ้น
- ถ้ำน้ำทะลุ
- ถ้ำน้ำลอดเขาวง
- ถ้ำเหมก
- ทะเลใน (เกาะแม่เกาะ)
- น้ำตกคลองโหยน
- น้ำตกดาดฟ้า
- น้ำตกโตนกลอย (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
- น้ำตกธารสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
- น้ำตกธารเสด็จ
- น้ำตกแพง
- น้ำตกแม่ยาย
- น้ำตกวิภาวดี
- น้ำตกหน้าเมือง
- น้ำตกหินลาด
- น้ำตกเหมืองทวด
- บ่อน้ำร้อนถ้ำสิงขร
- บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย
- บ้านถ้ำผึ้ง
- ปากน้ำกะแดะ
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
- หาดเฉวง
- หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย
- หาดเชิงมน
- หาดทรายรี เกาะเต่า
- หาดท้องนายปาน
- หาดท้องยาง เกาะพะงัน
- หาดท้องยาง เกาะสมุย
- หาดนางกำ
- หาดบ่อผุด
- หาดบางน้ำจืด
- หาดแม่น้ำ เกาะสมุย
- หาดแม่หาด
- หาดยาว
- หาดริ้น
- หาดละไม
- หาดสลัด
- หาดสำเร็จ
- หินตา หินยาย
- อ่าวท้องทราย
- อ่าวท้องศาลา
- อ่าวศรีธนู
- อุทยานแห่งชาติเขาสก
- อุทยานแห่งชาติคลองพนม
- อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
- อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คลองน้ำใส
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเพ-ลา
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมทราย
- หินพัด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- วัดถ้ำใหญ่ (เขาประสงค์)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกยวนสาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- สำนักสงฆ์ธารน้ำร้อน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สะพานแขวนวัดเขาพัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น