ว่าง
- คลองร้อยสาย
- ทะเลใน (เกาะแม่เกาะ)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
- คลองน้ำใส
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเพ-ลา
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมทราย
- สวนน้ำจันทร์กะพ้อ
- หินพัด
- อุทยานแห่งชาติเขาสก
- อุทยานแห่งชาติคลองพนม
- อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
- อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะเต่า
- เกาะแตน
- เกาะท้ายเพลา
- เกาะนางยวน
- เกาะพะงัน
- เกาะวัวกันตัง
- เกาะสมุย
- เกาะสามเส้า
- เกาะหินดับ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- ล่องแก่งลำน้ำคลองยัน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เกาะวัวตาหลับ
- ชายหาดแหลมโพธิ์
- หาดเฉวง
- หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย
- หาดเชิงมน
- หาดทรายรี เกาะเต่า
- หาดท้องนายปาน
- หาดท้องยาง เกาะพะงัน
- หาดท้องยาง เกาะสมุย
- หาดนางกำ
- หาดบ่อผุด
- หาดบางน้ำจืด
- หาดแม่น้ำ เกาะสมุย
- หาดแม่หาด
- หาดยาว
- หาดริ้น
- หาดละไม
- หาดสลัด
- หาดสำเร็จ
- อ่าวท้องทราย
- อ่าวท้องศาลา
- อ่าวศรีธนู
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำขมิ้น
- ถ้ำน้ำทะลุ
- ถ้ำน้ำลอดเขาวง
- ถ้ำเหมก
- วัดถ้ำใหญ่ (เขาประสงค์)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- หินตา หินยาย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกคลองโหยน
- น้ำตกดาดฟ้า
- น้ำตกโตนกลอย (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
- น้ำตกโตนใหญ่ (อุทยานแห่งชาติคลองพนม)
- น้ำตกธารสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
- น้ำตกธารเสด็จ
- น้ำตกบางจำ
- น้ำตกแพง
- น้ำตกแม่ยาย
- น้ำตกยวนสาว
- น้ำตกวิภาวดี
- น้ำตกหน้าเมือง
- น้ำตกหินลาด
- น้ำตกเหมืองทวด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนถ้ำสิงขร
- บ่อน้ำร้อนรัตนโกสัย
- สำนักสงฆ์ธารน้ำร้อน
ว่าง
- สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง
- สะพานแขวนวัดเขาพัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง
- โบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)
- โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร
- พระธาตุศรีสุราษฎร์
- พระพุทธโคดม
- พระพุทธเจดีย์แหลมสอ (เจดีย์ศรีวิชัย)
- พระพุทธบาทเขาเล่
- พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม
- พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเวียง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
- วัดเขาถ้ำ
- วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
- วัดโฉลกหลำ
- วัดพระธาตุหินงู
- วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
- อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน
- บ้านถ้ำผึ้ง
- ปากน้ำกะแดะ
- ศูนย์ OTOP สำนักงานไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์จำหน่ายสินค้า-ของฝากอำเภอไชยา
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
- สวนผีเสื้อสมุย
- สวนสาธารณะเกาะลำพู
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
- สวนเสือและสัตว์น้ำสมุย
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ้ำผึ้ง
- กลุ่มชุมชนลีเล็ดเพื่อการอนุรักษ์
- กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้
- ท่าสะท้อน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก)
- ฟาร์มหอยสเตย์
- วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร
- ศาลเจ้าแม่กวนอิม
- ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ
- หมู่บ้านพุมเรียง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น