แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เนินปราสาทพระร่วง
- โบราณสถานวัดริมทาง
- โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล
- พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ (ร้านสาธร)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
- พิพิธภัณฑ์สังคโลก
- วัดเขาพนมเพลิง
- วัดเจดีย์เจ็ดแถว
- วัดเจดีย์สี่ห้อง
- วัดเจดีย์เอน
- วัดช้างล้อม
- วัดเชตุพน
- วัดตระพังเงิน
- วัดตระพังทอง
- วัดตระพังทองหลาง
- วัดทุ่งเสลี่ยม (หลวงพ่อศิลา)
- วัดนางพญา
- วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง
- วัดพระพายหลวง
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)
- วัดพิพัฒน์มงคล
- วัดมหาธาตุ
- วัดศรีชุม (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและภายนอกกำแพงเมือง)
- วัดศรีสวาย
- วัดสระศรี
- วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
- วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
- วัดสะพานหิน
- ศาลพระแม่ย่า
- ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย)
- แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผา
- อนุสาวรีย์พระยาลิไท
- อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- อาคารอนุรักษ์หลุมขุดคันวัดชมชื่น
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนสรีดภงค์หรือทำนบพระร่วง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดต้องชมริมยม
- บ้านคุกพัฒนา โฮมสเตย์
- ลานกิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ)
- วัดเขาใหญ่
- วัดเจดีย์เก้ายอด
- วัดเจ้าจันทร์
- วัดยายตา
- วัดสิริเขตคีรี
- วัดโสภาราม
- วัดหนองโว้ง (พระอารามหลวง)
- วัดหัวโขน
- หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวและ OTOP วัดลาย
- หมู่บ้านทอผ้าหาดเสี้ยว
- หมู่บ้านนาต้นจั่น โฮมสเตย์
- โฮมสเตย์บ้านนาตันจั่น (หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น