โบราณสถาน
- เนินปราสาทพระร่วง
- โบราณสถานวัดริมทาง
- โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
- พิพิธภัณฑ์สังคโลก
- วัดเขาพนมเพลิง
- วัดเจดีย์เจ็ดแถว
- วัดเจดีย์สี่ห้อง
- วัดช้างล้อม
- วัดเชตุพน
- วัดตระพังเงิน
- วัดตระพังทอง
- วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง
- วัดพระพายหลวง
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)
- วัดมหาธาตุ
- วัดศรีชุม (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและภายนอกกำแพงเมือง)
- วัดศรีสวาย
- วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
- วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
- วัดสะพานหิน
- แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผา
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งหลวง
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น