ว่าง
- พิพิธภัณฑ์กระดูกปลาวาฬ (วัดกระซ้าขาว)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โบสถ์มหาอุตม์
- ปล่องเหลี่ยม
- ป้อมวิเชียรโชฎก
- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วัดโกรกกราก
- วัดโคกขาม
- วัดนางสาว
- วัดบางปลา
- วัดป่าชัยรังสี
- วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
- วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
- วัดใหญ่จอมปราสาท
- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- ศาลพันท้ายนรสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดทะเลไทย
- ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล)
- ทัศนียภาพวงเวียนน้ำพุมหาชัย (ตลาดอาหารกลางคืนหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ท่าน้ำวัดนางสาว
- นากุ้ง นาเกลือ
- บ้านปากคลองประมง
- วัดธรรมจริยาภิรมย์
- วัดฟุ้งประชาธรรมมาราม (ดอนราว)
- วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
- วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
- วัดไร่ไทรทอง (ทัศนียภาพริมคลองอ้อมใหญ่และคลองสุนัขหอน)
- วัดหลักสองราษฏร์บำรุง
- วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
- วิถีชีวิตตลาดริมน้ำบ้านแพ้ว
- วิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก (หลังวัดหลักสี)
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
- หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
- หมู่บ้านประมง
- อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จังหวัดสมุทรสาคร
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น