แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ค่ายบางกุ้ง
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณวัดอัมพวัน
- พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
- พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร
- พิพิธภัณฑ์ไห
- วังปลา วัดบางกุ้ง
- วัดเขายี่สาร
- วัดจุฬามณี
- วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
- วัดบางกะพ้อม
- วัดบางแคน้อย
- วัดบางแคใหญ่
- วัดประดู่
- วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
- วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
- วัดภูมรินทร์กุฎีทอง
- วัดศรัทธาธรรม
- วัดอัมพวันเจติยาราม
- วัดอินทาราม
- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน
- อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
- อุทยาน ร.2
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดน้ำท่าคา
- วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน
- ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย
- อัมพวา BB GUN
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทิดไทย ตำบลเหมืองใหม่
- กลุ่มโฮมสเตย์ปลายโพงพาง
- ชุมชนบ้านบางพลับ
- ตลาดน้ำบางน้อย
- ตลาดน้ำอัมพวา
- ท่าน้ำสมุทรสงคราม ท่าเรือแสงวณิช
- บ้านดนตรี
- มัสยิดดำรงอิสลาม
- วัดแก้วฟ้า
- วัดคลองขุดเล็ก
- วัดโคกเกตุบุญญศิริ
- วัดท้ายหาด
- วัดนางตะเคียน
- วัดสวนแก้วอุทยาน
- วิหารเจียวเยี่ยงไท้ (เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)
- ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง
- ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ
- ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านหัวหาด
- แหล่งผลิตเบญจรงค์
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น