แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ป่าชายเลนบ้านสีล้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ป้อมแผลงไฟฟ้า
- ป้อมพระจุลจอมเกล้า
- พระสมุทรเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
- พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- เมืองโบราณ
- วัดกลางวรวิหาร
- วัดทรงธรรมวรวิหาร
- วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน)
- วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)
- วัดบางหัวเสือ
- วัดป่าเกด
- วัดโปรดเกศเชษฐาราม
- วัดพิชัยสงคราม
- วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
- วัดมงคลโคธาวาส
- วัดหัวคู้
- วัดอโศการาม
- ศาลพระเสื้อเมือง
- ศาลหลักเมืองพระประแดง สมุทรปราการ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
- ตลาดริมน้ำวัดบางหัวเสือ
- พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
- ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
- ไมอามี่ บางปู
- สถานตากอากาศบางปู
- สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
- อิมพีเรียล เวิลด์สำโรง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนตลาดโบราณบางพลี
- ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน)
- ตลาดคลองสวน 100 ปี (ฝั่งสมุทรปราการ)
- ตลาดโบราณบางพลี
- บางน้ำผึ้งโฮมสเตย์
- บ้านสาขลา
- พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
- วัดขุนสมุทราวาส (วัดกลางทะเล)
- วัดเจริญวราราม (วัดน้อย)
- วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
- วัดตำหรุ
- วัดบัวโรย และพิพิธภัณฑ์วัดบัวโรย
- วัดราษฎร์นิยมธรรม
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดศรีจันทาราม
- วัดสร่างโศก
- วัดสว่างอารมณ์
- วัดแสงธรรม
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรปราการ
- ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)
- หมู่บ้านมอญ
- โฮมสเตย์ขุนสมุทรจีน
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น