ว่าง
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)
- ผาชมตะวัน (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)
แหล่งทางน้ำ
- บางแสน 2
- บึงแก่นนคร
- บึงทุ่งสร้าง
- พัทยา 2
แหล่งธรณีวิทยา
- ซากไดโนเสาร์
แหล่งในอุทยาน
- จุดชมวิวพลาญชาด (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)
- จุดชมวิวหินช้างสี (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)
- ถ้ำค้างคาว
- ถ้ำปู่หลุบ
- ถ้ำฝ่ามือแดง
- ถ้ำพญานาคราช (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- ถ้ำพระ
- ถ้ำภูตาหลอ
- ถ้ำลายแทง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- น้ำตกบ๋าหลวง
- น้ำตกพลาญทอง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- น้ำผุดตาดเต่า
- ผานกเค้า
- อุทยานกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ
- อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
- อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
- อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น