ว่าง
- จุดชมวิวพลาญชาด (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)
- บางแสน 2
- บึงแก่นนคร
- ผาชมตะวัน (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)
- พัทยา 2
- หลุมขุดค้นซากฟอสซิล (อุทยานแห่งชาติถูเวียง)
- อุทยานกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จุดชมวิวหินช้างสี (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)
- อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
- อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
- อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำค้างคาว
- ถ้ำปู่หลุบ
- ถ้ำฝ่ามือแดง (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)
- ถ้ำฝ่ามือแดง
- ถ้ำพญานาคราช (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- ถ้ำภูตาหลอ
- ถ้ำลายแทง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ซากไดโนเสาร์
- ผานกเค้า
- ผาสละโสด (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)
- สะพานหินธรรมชาติ 140 ล้านปี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)
- น้ำตกบ๋าหลวง
- น้ำตกพลาญทอง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)
- น้ำผุดตาดเต่า
ว่าง
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและศูนย์หัตถกรรมภาคอีสาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคำปลาหลาย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่ประภาชัย
- ถ้ำพระ
- ปราสาทเปือยน้อย
- พระธาตุขามแก่น (วัดเจติยภูมิ)
- พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
- พิพิธภัณฑ์เฮือนลาว
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแต้มสินไซ (วัดไชยศรี)
- เมืองโบราณโนนเมือง
- วัดไชยศรี
- วัดพระบาทภูผาคำ
- วัดสนวนวารีพัฒนาราม
- วัดสระบัวแก้ว
- วัดหนองแวง
- วัดอุดมคงคาคีรีเขต
- ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
- สิมอีสาน (วัดสระทองบ้านบัว)
- สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ
- หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนอุบลรัตน์
- ค่ายสีหราชเดโชไชย
- โรงแรม Little Box
- สวนน้ำ Dino Water Park ขอนแก่น
- สวนสัตว์ขอนแก่น
- สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง
- อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดต้นตาล
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รอยพระพุทธบาท ภูพานคำ
- ศาลาผ้าไหมชนบท
- หมู่บ้านงูจงอาง
- หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโคกสง่า
- หมู่บ้านเต่า
- หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
- หลวงพ่อใหญ่
- หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารกาญจนาภิเษก
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น