ว่าง
- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (ทุ่งหญ้าวังประ)
- อุทยานแห่งชาติหมาเกาะเภตรา (เกาะบุโหลนไม้ไผ่)
- อุทยานแห่งชาติหมาเกาะเภตรา (เกาะบุโหลนเล)
แหล่งทางน้ำ
- จุดชมวิวท่าอ้อย (จุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย)
แหล่งธรณีวิทยา
- เขาทะนาน (ถ้ำเขาทะนาน)
แหล่งในอุทยาน
- เกาะดง/เกาะหินซ้อน
- เกาะตะรุเตา
- เกาะบุโหลน
- เกาะอาดัง
- เขาโต๊ะพญาวัง
- คลองพันเตมะละกา
- ถ้ำคีรีวงศ์
- ถ้ำจระเข้
- ถ้ำเจ็ดคต
- ถ้ำภูผาเพชร
- ถ้ำลอดปูยู
- น้ำตกดาวกระจาย
- น้ำตกโตนปลิว
- น้ำตกธารปลิว
- น้ำตกธาราสวรรค์
- น้ำตกปาหนัน
- น้ำตกวังใต้หนาน
- น้ำตกวังสายทอง
- น้ำตกสายใจ
- บ่อน้ำร้อน
- ผาปาปิญอง
- ฝายดุสน (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)
- หนองปลักพระยาและเขาพระยามังสา
- หาดทุ่งสะโบ๊ะ
- หาดปากบารา
- หาดราไวย
- แหลมตันหยงโป
- อ่าวตะโละอุดัง
- อ่าวพัทยา (เกาะหลีเป๊ะ)
- อ่าวพันเตมะละกา
- อ่าวเมาะและ
- อ่าวสน
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะไข่)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะจาบัง)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะราวี)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะหลีเป๊ะ)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะตะรุเตา (เกาะยางหรือเกาะกาต๊ะ)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะตะรุเตา (ผาโต๊ะบู)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะอาดัง (ผาชะโด)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา(เกาะหินงาม)
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา(ตะโละวาว)
- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (น้ำตกยาโรย)
- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (บึงทะเลบัน)
- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (เกาะเขาใหญ่)
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (เกาะลิดี)
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา(อ่าวนุ่น)
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- บ้านบ่อเจ็ดลูก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเลสเตโกดอน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- สะพานข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น