ว่าง
- จุดชมวิวท่าอ้อย (จุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย)
- ทุ่งหญ้าวังประ (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คลองพันเตมะละกา
- ตะโละวาว (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- บึงทะเลบัน (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)
- หนองปลักพระยาและเขาพระยามังสา
- แหลมตันหยงโป
- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะเขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะไข่ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะจาบัง (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะดง/เกาะหินซ้อน
- เกาะตะรุเตา
- เกาะตะรุเตา เกาะยางหรือเกาะกาต๊ะ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะบุโหลน
- เกาะบุโหลนไม้ไผ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะบุโหลนเล (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะราวี (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะลิดี (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะหลีเป๊ะ (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะหินงาม (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- เกาะอาดัง
- ผาชะโด เกาะอาดัง (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
- ผาโต๊ะบู เกาะตะรุเตา (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดทุ่งสะโบ๊ะ
- หาดปากบารา
- หาดราไวย์
- อ่าวตะโละอุดัง
- อ่าวนุ่น (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- อ่าวพัทยา (เกาะหลีเป๊ะ)
- อ่าวพันเตมะละกา
- อ่าวเมาะและ
- อ่าวสน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำคีรีวงศ์
- ถ้ำจระเข้
- ถ้ำเจ็ดคต
- ถ้ำภูผาเพชร
- ถ้ำลอดปูยู
- ถ้ำเลสเตโกดอน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- เขาทะนาน (ถ้ำเขาทะนาน)
- ผาปาปิญอง
- สะพานข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกดาวกระจาย
- น้ำตกโตนปลิว
- น้ำตกธารปลิว
- น้ำตกธาราสวรรค์
- น้ำตกปาหนัน
- น้ำตกยาโรย (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)
- น้ำตกวังใต้หนาน
- น้ำตกวังสายทอง
- น้ำตกสายใจ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
- บ่อน้ำร้อน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- คฤหาสน์กูเด็น (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล)
- บ้านบ่อเจ็ดลูก
- พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
- พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล
- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)
- วัดชนาธิปเฉลิม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดนัดชายแดนวังประจัน
- ท่าเรือตำมะลัง
- ฝายดุสน (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)
- สตูล จีโอปาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล (Satun Geopark Fossil Festival)
- สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย (รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย)
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพญาบังสา
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- บ้านพิพิธภัณฑ์รากไม้
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น