ว่าง
- คลองนาทับ
- ผาชมดาว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขาเก้าแสน (เก้าเส้ง)
- วนอุทยานควนเขาวัง
- อุทยานนกน้ำคูขุด
- อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะขาม
- เกาะยอ
- เกาะหนูเกาะแมว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดทรายแก้ว
- หาดม่วงงาม
- หาดมหาราช (หาดสทิงพระ)
- หาดสร้อยสวรรค์
- หาดสะกอม
- แหลมสนอ่อน
- แหลมสมิหลา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำรูนกสัก
- ถ้ำศรีเกษร
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- หัวนายแรง เขาเก้าแสน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกแกแดะ
- น้ำตกโตนงาช้าง
- น้ำตกโตนดาดฟ้า
- น้ำตกโตนปลิว
- น้ำตกโตนลาด
- น้ำตกบริพัตร
- น้ำตกผาดำ
- น้ำตกพระไม้ไผ่
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กรมหลวงชุมพรฯ
- กำแพงเมืองเก่าสงขลา
- เขาตังกวน
- เจดีย์เขาตังกวน
- เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
- เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง (เจดีย์องค์ดำ เจดีย์องค์ขาว)
- ตำหนักเขาน้อย
- ที่ฝังศพสุลต่านสุไลมาน
- บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ
- ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย
- พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
- รอยพระพุทธบาท (วัดเก้าแสน)
- วัดเกาะถ้ำ
- วัดเขาน้อย
- วัดเขาบ่อ
- วัดคูเต่า
- วัดดีหลวง
- วัดถ้ำเขารูปช้าง
- วัดถ้ำตลอด
- วัดพะโคะ
- วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
- วัดสทิงพระ
- วัดแหลมวัง
- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์
- หอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- อุทยานเจดีย์วัดป่าขวาง
- อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง (อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง)
- อุโมงค์หมู่บ้านปิยมิตร 5 (เขาน้ำค้าง)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่
- ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
- ตลาดกิมหยง
- ตลาดนัดวันอาทิตย์ สงขลา
- ตลาดน้ำพรุค้างคาว (บ้านพรุ)
- บ้านศรัทธา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
- สวนสองทะเล
- สวนสัตว์สงขลา
- สวนสาธารณะป๋าเปรม
- สวนเสรี
- สะพานติณสูลานนท์
- หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าราชวัถต์
- ตลาดริมน้ำคลองแดน
- ถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา
- ท้าวมหาพรหม
- ปาดังเบซาร์
- พระนอน วัดแหลมพ้อ
- พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส)
- โรงสีแดง (หับ โห๋ หิ่น)
- วัดขวด
- วัดคงคาวดี
- วัดนาทวี
- วัดป่ากอสุวรรณาราม
- ศาลหลักเมืองสงขลา
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเขาหลง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พญานาคพ่นน้ำสงขลา
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น