ว่าง
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวที่ กม.2 (น้ำตกพระไม้ไผ่)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวที่ กม.3 (น้ำตกแกแดะ)
แหล่งทางน้ำ
- เกาะยอ
แหล่งนันทนาการ
- สวนสองทะเล
แหล่งในอุทยาน
- เกาะขาม
- เกาะหนูเกาะแมว
- เขาเก้าแสน (เก้าเส้ง)
- เขาตังกวน
- คลองนาทับ
- ถ้ำรูนกสัก
- ถ้ำศรีเกษร
- น้ำตกโตนงาช้าง
- น้ำตกโตนปลิว
- น้ำตกโตนลาด
- น้ำตกบริพัตร
- น้ำตกผาดำ
- ปาดังเบซาร์
- วนอุทยาควนเขาวัง
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเขาหลง
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
- หาดทรายแก้ว
- หาดม่วงงาม
- หาดมหาราช(หาดสทิงพระ)
- หาดสร้อยสวรรค์
- หาดสะกอม
- แหลมสนอ่อน
- แหลมสมิหลา
- อุทยานนกน้ำคูขุด
- อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
- อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง (อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง)
อื่นๆ
- น้ำตกโตนตาดฟ้า
- ผาชมดาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- หัวนายแรง เขาเก้าแสน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์
- หอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่
- ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
- ตลาดน้ำพรุค้างคาว (บ้านพรุ)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
- หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา
- ท้าวมหาพรหม
- พระนอน วัดแหลมพ้อ
- พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส)
- โรงสีแดง (หับ โห๋ หิ่น)
- วัดนาทวี
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พญานาคพ่นน้ำสงขลา
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น