ว่าง
- แก่งอารมย์
- ผามออีแดง
- แม่น้ำมูล
- ลำน้ำเสียว
- ลำห้วยทับทัน (ต.บึงบูรย์)
- สวนลิงบ้านหว้าน
- หนองไพรบึง (นกเป็ดน้ำ)
- ห้วยคล้า
- หาดนางเหงา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกภูละออ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งพระพุทธบาท
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- พลาญจำปา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
- น้ำตกซ้ำไทร
- น้ำตกภูละออ
- น้ำตกสำโรงเกียรติ
- น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอม
- น้ำตกห้วยวังใหญ่
- น้ำตกห้วยสวาย
ว่าง
- ป่าดงบก (วัดป่าดงบก)
- สระตราว (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ไร่ตองทรัพย์
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน
- กู่สมบูรณ์
- ตึกขุนอำไพพาณิชย์
- ปราสาทโดนตวล
- ปราสาทตาเล็ง
- ปราสาทตำหนักไทร หรือปราสาททามจาน
- ปราสาทบ้านปราสาท
- ปราสาทบ้านสมอ
- ปราสาทปรางค์กู่
- ปราสาทเมืองจันทร์
- ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย
- ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่
- พระธาตุเรืองรอง
- ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ
- สถูปคู่
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนตาจู
- เขื่อนห้วยขนุน
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำ
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องอานม้า
- ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- ถนนคนเดินศรีสะเกษ
- ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม
- สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- สวนสัตว์ศรีสะเกษ
- หมู่บ้านทับทิมสยาม 06
- ห้วยตามาย
- หาดสำราญ
- อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- พระพุทธบาทภูฝ้าย
- พุทธสถานศีรษะอโศก
- วัดถ้ำสระพงษ์
- วัดบ้านหนองอารี
- วัดปราสาทเยอเหนือ
- วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
- วัดป่าศรีมงคล
- วัดไพรพัฒนา
- วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)
- วัดรอยพระพุทธบาท ภูสิงฆ์
- วัดศรีบึงบูรพ์
- วัดสิเรียมพุทธาราม
- ศูนย์ศิลปาชีพ ห้วยทับทัน
- หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- เขื่อนราษีไศล
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น