ว่าง
- น้ำตกหมันแดง (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- ภูลมโล (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายที่ 1 (ภูหัวฮ่อม)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (น้ำตกถ้ำสอเหนือ)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (น้ำตกถ้ำใหญ่)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (น้ำตกเพ็ญพบ)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ผาหมากดูก)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (สระอโนดาต)
แหล่งนันทนาการ
- สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย
แหล่งในอุทยาน
- แก่งคุดคู้
- แก่งโตน
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
- ถ้ำผาบิ้ง
- ถ้ำผาปู่
- ถ้ำผายาหรือถ้ำค้างคาว
- ถ้ำพญานาคราช
- ถ้ำโพธิสัตว์
- น้ำตกตาดฮ้อง
- ผาซำทองหรือผากุหลาบขาว (อุทยานแห่งชาติภูเรือ)
- ผานกเค้า
- ภูทอก
- ภูป่าเปาะ
- วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
- วนอุทยานภูบ่อบิด
- วนอุทยานภูผาล้อม
- ห้วยกระทิง (วนอุทยานหริรักษ์)
- หินสี่ทิศ
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (น้ำตกธารสวรรค์)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ผานกแอ่น)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ผาเหยียบเมฆ)
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง(น้ำตกโผนพบ )
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง(ผาหล่มสัก )
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
- อุทยานแห่งชาติภูเรือ
- อุทยานแหงชาติภูสวนทราย (จุดชมวิวเนิน 1408)
- อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (น้ำตกตาดเหือง)
- อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ภูผาหนอง - ภูผาหมวก
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น