ว่าง
- ถ้ำผาบิ้ง
- ถ้ำผาปู่
- ถ้ำโพธิสัตว์
- ผานกแอ่น (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- ผาหมากดูก (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- ผาหล่มสัก (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- ผาเหยียบเมฆ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- ภูทอก
- ภูป่าเปาะ
- ภูหัวฮ่อม (อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
- ผาซำทองหรือผากุหลาบขาว (อุทยานแห่งชาติภูเรือ)
- ผานกเค้า
- ภูผาหนอง - ภูผาหมวก
- ภูลมโล (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- วนอุทยานภูบ่อบิด
- วนอุทยานภูผาล้อม
- สระอโนดาต (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย
- ห้วยกระทิง (วนอุทยานหริรักษ์)
- หินสี่ทิศ
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
- อุทยานแห่งชาติภูเรือ
- อุทยานแหงชาติภูสวนทราย (จุดชมวิวเนิน 1408)
- อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งคุดคู้
- แก่งโตน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผายาหรือถ้ำค้างคาว
- ถ้ำพญานาคราช
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกตาดเหือง (อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย)
- น้ำตกตาดฮ้อง
- น้ำตกถ้ำสอเหนือ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- น้ำตกถ้ำใหญ่ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- น้ำตกธารสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- น้ำตกโผนพบ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- น้ำตกเพ็ญพบ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)
- วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเรือ
- แหล่งการเรียนรู้อาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผ่าบ่าวสาว
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระธาตุศรีสองรัก
- พระพุทธบาทภูควายเงิน
- พระใหญ่ภูคกงิ้ว
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน
- วัดถ้ำมโหฬาร
- วัดท่าแขก
- วัดเนรมิตวิปัสนา
- วัดป่าม่วงไข่
- วัดป่าห้วยลาด
- วัดโพธิ์ชัยนาพึง
- วัดลาดปู่ทรงธรรม (วัดพระธาตุสัจจะ)
- วัดศรีคุณเมือง
- ศูนย์ศิลป์สิรินธร (ร.ร.ศรีสงครามวิทยา)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- คิตตี้ รีสอร์ท ภูเรือ
- โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินจุดชมวิว เจดีย์หลวงปู่หลุ่ย (ภูผาฆ้อง ภูช่องคับ)
- โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง)
- โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย
- ตลาดชายไทย - สปป.ลาว บ้านเหมืองแพร่
- ตลาดดอกไม้เมืองหนาวบ้านหนองบง
- ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย
- ลานคริสมาสต์ภูเรือ
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
- สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บ้านผางาม
- พระธาตุดินแทน
- พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย
- วัดถ้ำผากลอง
- วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา
- ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมือง
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
- หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น