แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์พัฒนาชาวเขา บ้านพระบาทห้วยต้ม
- สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น
- สวนแสนไชย
- สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่ช้าง-กู่ม้า
- เจดีย์ศรีเวียงชัย
- พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดต้นแก้ว
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
- วัดจามเทวี
- วัดบ้านปาง
- วัดป่าซางงาม
- วัดพระเจ้าตนหลวง
- วัดพระธาตุดอยเวียง
- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
- วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)
- วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ
- วัดพระพุทธบาทตากผ้า
- วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
- วัดพระพุทธบาทผาหนาม
- วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
- วัดพระยืน
- วัดมหาวันวนาราม
- เวียงเกาะกลาง
- อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ
- อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
- อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
- อุโมงค์รถไฟขุนตาล
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ลำไยต้นหมื่น ตำบลหนองช้างคืน
- อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
- อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าศรีเมืองยู้ (หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง)
- กลุ่มหัตกรรมทอผ้าฝ้าย บ้านหนองเงือก
- ขัวมุงท่าสิงห์
- คุ้มเจ้ายอดเรือน
- ชุมชนบ้านทาป่าเปา (โฮมสเตย์ห้วยทรายขาว)
- บ้านม้า หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์
- พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
- วัดป่าเหียง
- วัดพระคงฤาษี
- วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
- วัดพระธาตุดอยกวางคำ
- วัดพระบาท 4 รอย
- วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
- วัดศรีดอนชัย
- วัดหนองเงือก
- วัดหมูเปิ้ง
- ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมทุ่งหัวช้าง
- สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยสะเมิง-บ่อน้ำทิพย์)
- หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาบ้านห้วยหละ
- หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก
- หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวง
- หมูบ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก
- อุทยานธรรมะและหอศิลป์
- โฮมสเตย์บ้านอุโมงค์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น