ขนบธรรมเนียมประเพณี
- โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง
ว่าง
- กลุ่มถ้ำผางาม (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)
- จุดชมวิวกิ่วฝิ่น (อุทยานแห่งชาติทวีซ้อน)
- น้ำตกจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน)
- น้ำพุร้อนจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน)
- ยอดดอยจง (อุทยานแห่งชาติดอยจง)
- ว่างเก็บน้ำแม่ยอง (อุทยางแห่งชาติดอยจง)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 1 (น้ำตกวังแก้ว)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำพาไท (เขื่อนกิวลม)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำพาไท (น้ำตกตาดน้อย)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำพาไท (น้ำตกตาดเหมย)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำพาไท (น้ำตกแม่แก้)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำพาไท (หล่มภูเขียว)
แหล่งทางน้ำ
- เกาะวังแก้ว
แหล่งในอุทยาน
- บ่อน้ำร้อน บ้านโป่งร้อน
- วนอุทยานม่อนพระยาแช่
- หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน
- อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
- อุทยานแห่งชาติแม่วะ (น้ำตกแม่วะ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- สุสานไตรลักษณ์(สถานปฏิบัติธรรม-มณฑปหลวงพ่อเกษมเขมโก)
โบราณสถาน
- แก้วโป่งข่ามอัญมณีศักสิทธิ์
- พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
- วัดเจดีย์ซาวหลัง
- วัดไชยมงคล (จองคา)
- วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม
- วัดถ้ำพระสบาย
- วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
- วัดปงยางคก
- วัดปงสนุก(เหนือ ใต้)
- วัดประตูป่อง
- วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
- วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
- วัดพระธาตุจอมก้อย
- วัดพระธาตุจอมปิง
- วัดพระธาตุลำปางหลวง
- วัดพระธาตุเสด็จ
- วัดม่อนจำศิล (วัดม่อนปู่ยักษ์)
- วัดม่อนพญาแช่
- วัดศรีชุม
- วัดศรีรองเมือง
- วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
- วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง)
- วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวง)
- วัดอักโขชัยคีรี
แหล่งเรียนรู้
- ประตูผา(ศาลเจ้าพ่อประตูผา)
แหล่งอารยธรรม
- นั่งรถม้าชมเมือง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
- หอนาฬิกา
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดเชตวัน
- วัดเชียงราย
- วัดป่ารวก
- หอปูมละกอน
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น