ว่าง
- เกาะวังแก้ว
- แก้วโป่งข่ามอัญมณีศักสิทธิ์
- จุดชมวิวกิ่วฝิ่น (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)
- ยอดดอยจง (อุทยานแห่งชาติดอยจง)
- หล่มภูเขียว (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- วนอุทยานม่อนพระยาแช่
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน
- อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
- อุทยานแห่งชาติแม่วะ (น้ำตกแม่วะ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผางาม (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน)
- น้ำตกตาดน้อย (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)
- น้ำตกตาดเหมย (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)
- น้ำตกแม่แก้ (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)
- น้ำตกวังแก้ว (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน)
- บ่อน้ำร้อน บ้านโป่งร้อน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ (เมืองปาน-แจ้ห่ม)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- บ้านเสานัก
- พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
- พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก
- ภาพเขียนโบราณ
- วัดจองคำ
- วัดเจดีย์ซาวหลัง
- วัดไชยมงคล (จองคา)
- วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม
- วัดถ้ำพระสบาย
- วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
- วัดปงยางคก
- วัดปงสนุก(เหนือ ใต้)
- วัดประตูป่อง
- วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
- วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
- วัดพระธาตุจอมก้อย
- วัดพระธาตุจอมปิง
- วัดพระธาตุลำปางหลวง
- วัดพระธาตุเสด็จ
- วัดม่อนจำศิล (วัดม่อนปู่ยักษ์)
- วัดม่อนพญาแช่
- วัดศรีชุม
- วัดศรีรองเมือง
- วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
- วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง)
- วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวง)
- วัดอักโขชัยคีรี
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลำปาง
- สถานีรถไฟนครลำปาง
- สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
- สุสานไตรลักษณ์ (สถานปฏิบัติธรรม-มณฑปหลวงพ่อเกษมเขมโก)
- หอนาฬิกา
- แหล่งภาพเขียนสีประตูผา
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กาดทุ่งเกวียน
- เขื่อนกิ่วลม (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (เขื่อนกิ่วลม)
- ตลาดรัษฎา (ตลาดสดเทศบาล 3)
- ฟาร์มแกะ ฮักยู
- ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
- สวนสาธารณะหนองกระทิง
- สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
- อ่างเก็บน้ำแม่ยอง (อุทยานแห่งชาติดอยจง)
- อินทรา เอาท์เลท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กาดกองต้า
- ชุมชนท่ามะโอ
- นั่งรถม้าชมเมือง
- ประตูผา (ศาลเจ้าพ่อประตูผา
- พิพิธภัณฑ์ธนบดี
- วัดเชตวัน
- วัดเชียงราย
- วัดป่ารวก
- หมู่บ้านสำเภาทอง
- หอปูมละกอน
- โฮมสเตย์บ้านท่าช้าง
- โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง
- โฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง
- โฮมสเตย์บ้านแม่แจ๋ม
- โฮมสเตย์บ้านสามขา
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองลิกไนต์)
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ
- หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น