แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เขาแก่นจันทร์
- จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
- โบราณสถานเจดีย์หัก
- โบราณสถานบ้านคูบัว
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
- พิพิธภัณฑ์ภโวทัย (สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน)
- พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
- วัดเขาวัง
- วัดคงคาราม (จิตรกรรมฝาผนัง)
- วัดช่องลม (หลวงพ่อแก่นจันทน์)
- วัดถ้ำสิงโตทอง
- วัดนาหนอง (รอยพระพุทธบาท)
- วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
- วัดพระศรีอารย์
- วัดมหาธาตุวรวิหาร
- วัดโรงช้าง
- วัดหนองหอย (เจ้าแม่กวนอิม)
- วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
- วัดใหญ่นครชุมน์
- วัดอรัญญิกาวาส
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- สระโกสินารายณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดเก่าโคยกี๊ (ถนนคนเดินริมแม่น้ำแม่กลอง)
- ตลาดสนามหญ้า
- รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์
- สวนงูเด็กไทย
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
- สวนรุกชาติถ้ำจอมพล
- สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
- สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน
- อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
- อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อุทยานหินเขางู
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
- พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
- วัดเขาถ้ำทะลุ
- วัดถ้ำสาริกา
- ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก
- สถานปฏิบัติธรรมสวนแก้ว
- หอนาฬิกาเมืองราชบุรี
- อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ค่ายหลวงบ้านไร่ (ค่ายลูกเสือ)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น