ว่าง
- ผาสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- ลานหินขาว
- สวนรุกขชาติเพ
- สวนสน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จุดชมวิวเขายายดา
- ทุ่งโปรงทอง
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะทะลุ
- เกาะมันกลาง
- เกาะมันนอก
- เกาะสะเก็ด
- เกาะเสม็ด
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดทรายแก้ว
- หาดน้ำริน
- หาดพยูน
- หาดพลา
- หาดแม่รำพึง
- หาดสนกระซิบ
- หาดแสงจันทร์-สุชาดา
- หาดแหลมเจริญ
- หาดแหลมสน
- แหลมแม่พิมพ์
- อ่าวช่อ (เกาะเสม็ด)
- อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)
- อ่าวเทียน (เกาะเสม็ด)
- อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)
- อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)
- อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเขาชะเมาหรือน้ำตกคลองน้ำใส (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- น้ำตกคลองปลาก้าง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- น้ำตกคลองหินเพลิง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนไพบูลย์
- สวนสุภัทราแลนด์
- อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระเจดีย์กลางน้ำ
- พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง
- พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดบ้านดอน
- วัดโขดทิมธาราม
- วัดถ้ำระฆังทอง
- วัดป่าประดู่
- วัดละหารไร่ (หลวงปู่ทิม)
- วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วัดสารนาถธรรมาราม
- ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ศาลหลักเมือง
- อนุสาวรีย์เรือรบหลวงประแส
- อนุสาวรีย์สุนทรภู่
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กระชังปลาริมเขื่อน
- ตลาดบ้านเพ
- บ้านเพ
- สวนกำนันพงษ์
- สวนบ้านเรา
- สวนประสมทรัพย์
- สวนปาหนัน
- สวนผู้ใหญ่สมควร
- สวนพฤกษชาติโสภา
- สวนภูมิรักษ์
- สวนมังคุดไทย (คุณปัญญา)
- สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
- สวนละไม
- สวนวังแก้ว
- สวนศรีเมือง
- เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง
- หอชมวิวป่าชายเลน
- อ่างเก็บน้ำดอกกราย
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนปากน้ำประแส
- ตลาดน้ำเกาะกลอย
- บ้านกวี
- พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
- มหาวิทยาลัยบ้านนอก
- วัดเขายายชุม
- วัดเขาสำเภาทอง
- วัดตาขัน
- วัดน้ำตกธรรมรส
- วัดเนินพระ
- วัดบ้านฉาง
- วัดวังหว้า
- วัดสุขไพรวัน
- วัดหนองกะบอก
- วัดห้วงหิน
- ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง ปากคลองแกลง
- ศาลเจ้าหลวงเตี่ย
- ศูนย์อบนวดสมุนไพร (วัดบ้านดอน)
- หอพุทธอังคีรส
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- โรงงานโลตัสคริสตัล
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- สวนหอมมีสุข
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น