ว่าง
- ลานกางเต็นท์ ขุนน้ำเย็น (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
แหล่งในอุทยาน
- แก่งเกาะใหญ่
- แก่งผาคอยนาง-ริมธาร (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
- เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
- ตาดช่องแคบแก่งเกาะร้อย
- น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
- น้ำตกคลองโป่ง (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)
- น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
- น้ำตกคลองวังเจ้า
- น้ำตกคลองสมอกล้วย (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)
- น้ำตกเต่าดำ
- บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
- ยอดเขาจ๊อกป๊อก
- ยอดเขาโมโกจู (อุทยานแม่วงก์)
- ลานกางเต็นท์ช่องเย็น (อุทยานแม่วงก์)
- ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- อุทยานแห่งชาติคลองลาน
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กำแพงเพชร OTOP SHOP
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดเจดีย์กลม
- วัดตะแบก
- วัดป่ามืดใน
- วัดมะม่วงงาม
- วัดรามรณรงค์
- ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
- ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น