ว่าง
- ยอดเขาโมโกจู (อุทยานแม่วงก์)
- ลานกางเต็นท์ขุนน้ำเย็น (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
- ยอดเขาจ๊อกป๊อก
- วัดปราสาท
- อุทยานแห่งชาติคลองลาน
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งเกาะใหญ่
- แก่งผาคอยนาง-ริมธาร (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- ตาดช่องแคบแก่งเกาะร้อย
- น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
- น้ำตกคลองโป่ง (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)
- น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
- น้ำตกคลองวังเจ้า
- น้ำตกคลองสมอกล้วย (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)
- น้ำตกเต่าดำ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ตัวเมืองกำแพงเพชรเก่า
- โบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง
- โบราณสถานวัดนาคเจ็ดเศียร
- โบราณสถานวัดหนองลังกา
- ป้อมทุ่งเศรษฐี
- พิพิธภัณฑ์วัดปราสาท (บ้านโคนใต้)
- พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
- เมืองไตรตรึงษ์
- เมืองนครชุม
- เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี
- วัดกรุสี่ห้อง
- วัดกำแพงงาม
- วัดฆ้องชัย
- วัดช้างรอบ
- วัดช้างหรือวัดนาควัชระโสภณ
- วัดซุ้มกอ
- วัดดงหวาย
- วัดบาง
- วัดป่าเขาเขียว
- วัดป่าธรรมธารา
- วัดป่ามืด
- วัดป่าแลง
- วัดพระแก้ว
- วัดพระธาตุ
- วัดพระนอน
- วัดพระบรมธาตุ
- วัดพระสี่อิริยาบถ
- วัดสระแก้ว
- วัดสว่างอารมณ์
- วัดสิงห์
- วัดเสด็จ
- วัดหนองพิกุล
- วัดอาวาสใหญ่
- ศาลพระอิศวร
- ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
- สระมน
- หอไตรวัดคูยาง
- อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กำแพงเพชร OTOP SHOP
- ตลาดกล้วยไข่
- ลานกางเต็นท์ช่องเย็น (อุทยานแม่วงก์)
- สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
- สวนสิริจิตอุทยาน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บ้านคลองลาน (บ้านกะเหรี่ยง)
- ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- วัดเจดีย์กลม
- วัดตะแบก
- วัดป่ามืดใน
- วัดมะม่วงงาม
- วัดรามรณรงค์
- ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
- ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
- ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน
- หมู่บ้านเป่าแก้ว (หัตถกรรม)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น