ว่าง
- คอคอดกระ (กิ่วกระ)
- จุดชมวิวเขาฝาชี
- จุดชมวิวหัวเขาโขน
- จุดล่องเรือแม่น้ำกระบุรี
- แม่น้ำกระบุรี
- ระนองแคนย่อน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
- คลองนาคา (ล่องเรือแลพลับพลึงธาร)
- ต้นโกงกางยักษ์ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง)
- ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวโล้น
- ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
- แหลมเส็ตกวด
- อุทยานวังมัจฉา
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
- อุทยานแห่งชาติแหลมสน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะขวาง
- เกาะค้างคาว
- เกาะช้าง
- เกาะพยาม
- เกาะยาว (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี)
- วิคตอเรียพอยท์ หรือ เกาะสอง
- หมู่เกาะกำ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- บ้านหาดทรายดำ
- หาดชาญดำริ
- หาดทรายแดง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง)
- หาดทะเลนอก
- หาดประพาสหรือหาดหินทุ่ง
- หาดหินงาม เกาะไฟไหม้ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง)
- อ่าวไข่เต่า (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง)
- อ่าวใหญ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำน้ำลอด
- ถ้ำประกายเพชร
- ถ้ำพระขยางค์หรือถ้ำขาหยั่ง
- ถ้ำหนัดไดหรือถ้ำค้างคาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกงามมีสี
- น้ำตกชุมแสงหรือน้ำตกสายรุ้ง
- น้ำตกโตนทอง
- น้ำตกโตนเพชร
- น้ำตกบกกราย
- น้ำตกปุญญบาล (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี)
- น้ำตกสายรุ้งละอองดาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนทุ่งยอ
- น้ำพุร้อนห้วยน้ำร้อน
- บ่อน้ำร้อนพรรั้ง
- บ่อน้ำร้อนพุหลุมพี
- บ่อน้ำร้อนหาดยาย (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี)
ว่าง
- ด่านอันดามันคลับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์
- สวนเกษตรเชิงสุขภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- จวนเจ้าเมืองระนอง
- พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
- พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์
- วัดบ้านหงาว
- วัดป่าชัยมงคล
- วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)
- วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง)
- วัดหาดส้มแป้น
- ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร.
- สุสานเจ้าเมืองระนอง
- หอพระเก้าเกจิอาจารย์
- แหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลก
- อนุสาวรีย์คอซู้เจียง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ รพ.ระนอง
- สวนสาธารณะรักษะวาริน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก
- บ้านหาดส้มแป้น
- มุสลิมโฮมสเตย์บ้านม่วงกลวง
- ศูนย์วัฒนธรรมจันทาราม
- โฮมสเตย์บ้านทะเลนอก
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทับหลี ซาลาเปาทับหลี
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น