แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ค่ายไร่ดักแด้โดโด้
- สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่กระโดน
- กู่กาสิงห์
- กู่พระโกนา
- กู่โพนระฆัง
- กู่โพนวิท
- กู่วัดบ้านกล้วย
- เจดีย์หินวัดป่ากุง
- ปรางค์กู่บ้านขุมเงิน
- ปรางค์กู่
- พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
- พุทธอุทยานอีสาน (วนอุทยานผาน้ำย้อย)
- วัดกลางมิ่งเมือง
- วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม
- วัดไตรภูมิ (หอพระไตรปิฎกโบราณ)
- วัดบึงพระลานชัย
- วัดบูรพาภิราม
- วัดป่าโนนสวรรค์
- วัดพระธาตุอุปมุง
- วัดสระพังทอง
- วัดอุบลบรทิพย์
- อนุสาวรีย์ขัติยะวงษา (ทน)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บึงพลาญชัย
- บึงสาธารณะหนองพอก
- สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
- สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม
- ครัวหลังสวน
- เจดีย์มหามงคลบัว
- เจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร
- บ้านกู่กาสิงห์
- บ้านหวายหลึม
- วัดบ้านเหล่ากุด
- วัดป่าถ้ำภูมวย
- วัดป่าเทวาพิทักษ์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น