ว่าง
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว. 3 (ห้วยบง) (อุทยานแห่งชาติสาละวิน)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.1 (ท่าตาฝั่ง) (อุทยานแห่งชาติสาละวิน)
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (โป่งน้ำร้องท่าปาย)
แหล่งทางน้ำ
- เขื่อนพลังงานน้ำแม่สะงา
- น้ำตกซู่ซ่า
- น้ำตกผาเสื่อ
- สระน้ำปางอุ๋ง ๒
- หนองเขียว
- อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน
แหล่งธรณีวิทยา
- กองแลน
- จุดชมวิวดอยกิ่วลม
- จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
- ดอยปุย
- ถ้ำปางคาม
- น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย
- ภูโคลน
แหล่งในอุทยาน
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
- ถ้ำแก้วโกมล
- ถ้ำน้ำบ่อผี
- ถ้ำน้ำลอด
- ถ้ำผาเผือก
- ถ้ำผามอญ
- ถ้ำเมืองแพม
- ถ้ำแม่ละนา
- ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ
- ทุ่งบัวตองแม่เหาะ
- ธารน้ำร้อนแม่อุมลอง (น้ำพุร้อนแม่อุมลอง)
- น้ำตกนทีราชันย์
- น้ำตกแพมบก
- น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
- น้ำตกแม่อูคอ
- น้ำตกหมอแปง
- น้ำพุร้อนผาบ่อง
- โป่งนก
- โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
- แม่น้ำเงา (ล่องแพ)
- แม่น้ำสาละวิน (บ้านแม่สามแลบ)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
- อุทยานแห่งชาติแม่เงา
- อุทยานแห่งชาติสาละวิน
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
แหล่งเรียนรู้
- โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
อื่นๆ
- โครงการหลวงแม่ลาน้อย
- จุดชมวิวหยุนไหล
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น