ว่าง
- จุดชมวิวดอยกิ่วลม
- จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
- จุดชมวิวหยุนไหล
- ถ้ำผีแมน
- ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ
- ทุ่งบัวตองแม่เหาะ
- โป่งนก
- แม่น้ำเงา (ล่องแพ)
- แม่น้ำสาละวิน (บ้านแม่สามแลบ)
- สวนป่าตามโครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.1 (ท่าตาฝั่ง) (อุทยานแห่งชาติสาละวิน)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.3 (ห้วยบง) (อุทยานแห่งชาติสาละวิน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
- ดอยปุย
- สระน้ำปางอุ๋ง 2
- หนองเขียว
- อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
- อุทยานแห่งชาติแม่เงา
- อุทยานแห่งชาติสาละวิน
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำแก้วโกมล
- ถ้ำน้ำบ่อผี
- ถ้ำน้ำลอด
- ถ้ำปางคาม
- ถ้ำผาเผือก
- ถ้ำผามอญ
- ถ้ำเมืองแพม
- ถ้ำแม่ละนา
- ถ้ำแม่ลางจันทร์
- ถ้ำศรีโสภณ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- กองแลน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกซู่ซ่า
- น้ำตกนทีราชันย์
- น้ำตกผาเสื่อ
- น้ำตกแพมบก
- น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
- น้ำตกแม่อูคอ
- น้ำตกหมอแปง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- ธารน้ำร้อนแม่อุมลอง (น้ำพุร้อนแม่อุมลอง)
- น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย
- น้ำพุร้อนผาบ่อง
- โป่งน้ำร้อนท่าปาย (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง)
- โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
- ภูโคลน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการหลวงแม่ลาน้อย
- บ้านผาเจริญ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระธาตุจอมมอญ
- วัดกลาง
- วัดก้ำก่อ
- วัดจองกลาง
- วัดจองสูง
- วัดต่อแพ
- วัดน้ำฮู
- วัดพระธาตุจอมทอง
- วัดพระธาตุดอยกองมู
- วัดพระนอน
- วัดม่วยต่อ
- วัดแม่ปาง
- วัดศรีบุญเรือง
- วัดแสนทอง (วัดลุ่ม)
- วัดหนองจองคำ
- วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเวียง
- สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
- อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
- อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนพลังงานน้ำแม่สะงา
- ตลาดเช้า หรือ ตลาดสายหยุด
- ถนนคนเดินปาย
- สวนรุกขชาติโป่งแข่
- สวนสาธารณะหนองจองคำ
- อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนบ้านผาเจริญ
- บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในสอย
- บ้านดง
- บ้านแม่ละนา
- บ้านแม่สามแลบ
- บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ)
- บ้านรักไทย (แม่ออ)
- บ้านห้วยตองก๊อ
- บ้านห้วยโป่งอ่อน
- บ้านห้วยมะเขือส้ม
- บ้านห้วยเสือเฒ่า
- บ้านห้วยฮี้
- วัดกลางทุ่ง
- วัดกิตติวงศ์
- วัดจันทราวาส (วัดมันตะเล)
- วัดปางล้อ
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง (วัดจอมแจ้ง)
- วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น
- วัดพระธาตุแม่เย็น
- วัดศรีดอนชัย (วัดหลวงสะหรี๋บัวบาน)
- ศูนย์โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)
- ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนานบ้านสันติชล
- สวนธรรมภูสมะ
- หมู่บ้านรวมไทย
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น