ว่าง
- น้ำตกตาด (อุทยานแห่งชาติผาเทิบ)
- น้ำตกห้วยช้างชน (อุทยานแห่งชาติผาเทิบ)
แหล่งทางน้ำ
- น้ำตกแก่งโพธิ์
- น้ำตกห้วยเลา
แหล่งนันทนาการ
- หอยสมัยหิน
แหล่งในอุทยาน
- แก่งกระเบา
- ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ (อุทยานสมเด็จย่า)
- ถ้ำฝ่ามือแดง
- น้ำตกตาดโตน
- ผามะเกลือ (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ภูจ้อก้อ
- ภูผาซาน
- ภูผาแตก (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ภูผาแต้ม (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ภูมโนรมย์
- ลานดอกไม้
- วนอุทยานภูหมู
- หาดมโนภิรมย์
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ( ลานมุจรินทร์ )
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (น้ำตกวังเดือนห้า)
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ภูถ้ำพระ)
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
- อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น