ว่าง
- ผามะเกลือ (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ภูถ้ำพระ (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
- ภูผาซาน
- ภูผาแตก (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ลานดอกไม้
- หาดมโนภิรมย์
- หาดหินวัดเวินไชยมงคล
- อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- วนอุทยานภูหมู
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งกระเบา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำฝ่ามือแดง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ภูผาแต้ม (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
- ลานมุจลินท์ (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
- หอยสมัยหิน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกแก่งโพธิ์
- น้ำตกตาด (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
- น้ำตกตาดโตน
- น้ำตกวังเดือนห้า (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
- น้ำตกห้วยช้างชน (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
- น้ำตกห้วยเลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเป้า
- อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กลองมโหระทึก
- คชสารไม้โบราณ
- เจดีย์ไตรรัตนานุสรณ์ (แม่ชีแก้ว)
- ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ (อุทยานสมเด็จย่า)
- ธรรมาสน์เสาเดียว
- โบสถ์คริสต์ (วัดสองคอนมรณสักขี)
- ภูจ้อก้อ
- ภูมโนรมย์
- วัดถ้ำจำปา
- วัดป่านาทามวนาวาส (วัดป่าภูน้อย)
- วัดพระศรีมหาโพธิ์
- วัดพิจิตรสังฆาราม (ธรรมาสน์เสาเดียว)
- วัดภูดานแต้
- วัดมโนภิรมย์
- วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)
- วัดศรีมงคลใต้
- ศาลหลักเมือง
- สักการะสถานแห่งมรณะสักขีวัดสองคอน
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนริมโขงดอนตาล
- เขื่อนริมโขง
- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 2)
- หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
- อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
- อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดราตรี มุกดาหาร
- ตลาดอินโดจีน
- นาโสกโฮมสเตย์
- วัดถ้ำภูผาขาว
- วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร
- วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ)
- วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิง
- ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
- ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
- ศาลปู่พญานาค
- สิม (วัดมัชฌิมาวาส)
- หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเป้า
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหนองหล่ม
- โฮมสเตย์บ้านภู
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- สะหวันสำราญ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น