ว่าง
- ถ้ำผานางคอย
- วนอุทยานดอยม่อนแก้ว ม่อนเด็ง
แหล่งทางน้ำ
- น้ำตกนาคูหา
แหล่งธรณีวิทยา
- ?ม่อนหินกอง? ( ม่อนเสาหินพิศวง )
- บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
แหล่งนันทนาการ
- สวนหินมหาราช
แหล่งในอุทยาน
- แก่งเสือเต้น
- ถ้ำผากรอง/ถ้ำจันทร์ผา
- ถ้ำผากลอง
- ถ้ำผาเจ้า (ถ้ำผางาม)
- ถ้ำเสรีไทย
- ถ้ำเอราวัณ
- น้ำตกเชิงทอง
- น้ำตกปันเจน-บ่อน้ำร้อน
- น้ำตกแม่แคม
- น้ำตกห้วยน้ำฮอก
- น้ำตกห้วยโรง
- ภูเขาหินปะการัง
- วนอุทยานแพะเมืองผี
- หล่มด้ง
- อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
- อุทยานแห่งชาติแม่ยม
- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (ดงตะเคียน)
- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย)
- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
อื่นๆ
- บ้านนาตอง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- บ้านวงศ์บุรี
โบราณสถาน
- คุ้มเจ้าหลวง
- พระธาตุขวยปู
- พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
- พิพิธภัณฑ์บ้านฝ้าย
- พิพิธภัณฑ์วัดหลวง
- วัดจอมสวรรค์
- วัดธาตุพระลอ
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง
- วัดพระธาตุช่อแฮ
- วัดพระธาตุดอยเล็ง
- วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง
- วัดพระธาตุปูแจ
- วัดพระธาตุศรีดอนคำ (วัดห้วยอ้อ)
- วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
- วัดพระธาตุหนองจันทร์
- วัดพระนอน
- วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
- วัดพระหลวงหรือวัดพระธาตุเนิ้ง
- วัดศรีดอก (วัดพระเจ้านั่งดิน)
- วัดสระบ่อแก้ว
- วัดสะแล่ง
- วัดสูงเม่น
- วัดหลวง
- ศาลเจ้าพ่อแสนชัย
- ศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่
- หอวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
แหล่งเรียนรู้
- บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผานางคอย
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดดงลาน
- วัดร้องกวาง
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น