ว่าง
- ดงตะเคียน (อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย)
- ถ้ำผานางคอย
- ถ้ำเอราวัณ
- หล่มด้ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง
- สวนหินมหาราช
- อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
- อุทยานแห่งชาติแม่ยม
- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งเสือเต้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผากรอง (ถ้ำจันทร์ผา)
- ถ้ำผากลอง
- ถ้ำผาเจ้า (ถ้ำผางาม)
- ถ้ำผานางคอย
- ถ้ำเสรีไทย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- “ม่อนหินกอง” (ม่อนเสาหินพิศวง)
- ภูเขาหินปะการัง
- วนอุทยานแพะเมืองผี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเชิงทอง
- น้ำตกนาคูหา
- น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย (อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย)
- น้ำตกแม่แคม
- น้ำตกสปันเจน-บ่อน้ำร้อน
- น้ำตกห้วยน้ำฮอก
- น้ำตกห้วยโรง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- คุ้มเจ้าหลวง
- คุ้มวิชัยราชา
- บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
- พระธาตุขวยปู
- พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
- พิพิธภัณฑ์บ้านฝ้าย
- พิพิธภัณฑ์วัดหลวง
- วัดจอมสวรรค์
- วัดธาตุพระลอ
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง
- วัดพระธาตุช่อแฮ
- วัดพระธาตุดอยเล็ง
- วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง
- วัดพระธาตุปูแจ
- วัดพระธาตุศรีดอนคำ (วัดห้วยอ้อ)
- วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
- วัดพระธาตุหนองจันทร์
- วัดพระนอน
- วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
- วัดพระหลวงหรือวัดพระธาตุเนิ้ง
- วัดศรีดอก (วัดพระเจ้านั่งดิน)
- วัดสระบ่อแก้ว
- วัดสะแล่ง
- วัดสูงเม่น
- วัดหลวง
- ศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่
- หอวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
- อุทยานลิลิตพระลอ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดหัวดง
- อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
- อ่างเก็บน้ำแม่มาน
- อ่างเก็บน้ำแม่สอง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บ้านทุ่งโฮ้ง
- บ้านนาตอง
- บ้านประทับใจ
- บ้านวงศ์บุรี
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ
- วัดดงลาน
- วัดร้องกวาง
- ศาลเจ้าพ่อแสนชัย
- หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
- หมู่บ้านนามน
- หมู่บ้านน้ำแรม
- หมู่บ้านอาข่าแม่พร้าว
- หัตถกรรมฝุ่นไม้
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น