ว่าง
- เขาค้อ
- เขาถมอรัตน์
- ทุ่งนางพญา
- เนินมหัศจรรย์
- บึงสามพัน
- ภูทับเบิก (บ้านทับเบิก)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ที่ ขค.2 (น้ำเพียงดิน)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ที่ ขค.3 (ผาซ่อนแก้ว)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จุดชมพระอาฑิตย์ขึ้นภูค้อ
- ทุ่งแสลงหลวง
- ป่าเปลี่ยนสี (อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว)
- ภูทับเบิก (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- ภูแผงม้า
- ภูลมโล หรือ ภูลงรู
- แมงกระพรุนน้ำจืดและแก่งบางระจัน
- วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (น้ำตกธารทิพย์)
- สุสานหอย 15 ล้านปี
- อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
- อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หน่วยพิทักษ์ฯ หนองแม่นา)
- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งวังน้ำเย็น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผาหงษ์จุดชมพระอาทิตย์ตก
- ถ้ำสมบัติ
- ถ้ำใหญ่น้ำหนาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ภูเขาหินปะการัง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกขั้นบันได
- น้ำตกตาดหมอก (อุทยานแห่งชาติตาดหมอก)
- น้ำตกธาราเอราวัณ
- น้ำตกวังหินหอ หรือ น้ำตกสไลเดอร์
- น้ำตกวังฮาง
- น้ำตกศรีดิษฐ์
- น้ำตกแสนสมบูรณ์
- น้ำตกเหวทราย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำพุร้อนบ้านพุขาม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ไร่ บี เอ็น
- อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย (วัดศรีมงคล)
- เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
- โบราณสถานเขาคลังนอก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
- โบราณสถานเขาคลังใน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
- ปรางค์ศรีเทพ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
- พระตำหนักเขาค้อ
- พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
- วัดช้างเผือก
- วัดไตรภูมิ
- วัดพระแก้ว
- วัดมหาธาตุ
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
- ศาลสมเด็จพระนเรศวร
- ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
- หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
- อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
- อนุสรณ์สถานเมืองราด
- อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ไร่กำนันจุล
- สวนสาธารณะพุน้ำร้อน บ้านพุเตย
- สวนสาธารณะหนองนารี
- อ่างเก็บน้ำรัตนัย
- อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- พุทธอุทยานเพบุระ
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
- วัดพระพุทธบาทชนแดน
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ)
- หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น