ว่าง
- เขาพะเนินทุ่ง
- แม่น้ำเพชรบุรี
- วนอุทยานชะอำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ
- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก
- บริเวณปากอ่าวบางตะบูน
- วนอุทยานเขานางพันธุรัต
- ศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
- เส้นทางดูนก ดูผีเสื้อ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- หมู่บ้านบางขุนไทร
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- ชายหาดชะอำ
- หาดเจ้าสำราญ
- หาดปึกเตียน
- หาดแหลมหลวง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเขาเตาหม้อ
- ถ้ำเขาย้อย
- ถ้ำเขาหลวง
- ถ้ำเขาอีโก้
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกทอทิพย์ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- น้ำตกปราณบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- น้ำตกผาน้ำหยด
- น้ำตกแม่กระดังลา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
ว่าง
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
- ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
- ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- หมู่บ้านหุบกะพง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เขาวัง (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)
- โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เขานางพันธุรัต
- พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
- พระราชวังรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน
- พระรามราชนิเวศน์
- วัดกำแพงแลง
- วัดกุฏิ (โบสถ์ไม้สัก)
- วัดเกาะแก้วสุทธาราม
- วัดเขาตะเครา
- วัดเขาบันไดอิฐ
- วัดท่าไชยศิริ (ศาลาท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์)
- วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
- วัดมหาธาตุวรวิหาร
- วัดสระบัว
- วัดใหญ่สุวรรณาราม
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนแก่งกระจาน (ริมอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน)
- เขื่อนแม่ประจันต์
- ชะอำเอทีวีปาร์ค
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนโบราณวัดเกาะ
- พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
- วัดชีประเสริฐ
- วัดนางยาง
- วัดป้อม
- วัดเพชรพลี
- วัดสนามพรหมณ์
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบุรี หลังเก่า
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง
- สะพานท่าสรง และทัศนียภาพริมแม่น้ำเพชรบุรี
- อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์วชิรปราสาท วัดเพชรพลี
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น