ขนบธรรมเนียมประเพณี
- หมู่บ้านบางขุนไทร
แหล่งทางน้ำ
- ชายหาดชะอำ
- หาดแหลมหลวง
แหล่งธรณีวิทยา
- ถ้ำเขาย้อย
- น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
แหล่งนันทนาการ
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
แหล่งในอุทยาน
- เขาพะเนินทุ่ง
- ถ้ำเขาเตาหม้อ
- ถ้ำเขาหลวง
- ถ้ำเขาอีโก้
- น้ำตกทอทิพย์ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- น้ำตกปราณบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- น้ำตกผาน้ำหยด
- น้ำตกแม่กระดังลา
- บริเวณปากอ่าวบางตะบูน
- แม่น้ำเพชรบุรี
- วนอุทยานเขานางพันธุรัต
- วนอุทยานชะอำ
- ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
- เส้นทางดูนก – ดูผีเสื้อ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
- หาดเจ้าสำราญ
- หาดปึกเตียน
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แหล่งเรียนรู้
- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก
- ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
อื่นๆ
- ศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น