ว่าง
- ทุ่งนางพญา
- ทุ่งโนนสน (อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง)
- บึงราชนก
- บึงหลวง
- รอยตีนสัตว์โบราณ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แก่งเสือ (อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว)
- ทุ่งโนนสน
- วนอุทยานเขาพนมทอง
- วนอุทยานภูแดงร้อน (อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว)
- อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
- ถ้ำลอด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ผาชูธง
- ลานหินแตก
- ลานหินแตก (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- ลานหินปุ่ม (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกแก่งโสภา
- น้ำตกปอยและสวนป่าเขากระยาง
- น้ำตกภูสอยดาว
- น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- น้ำตกสกุโณทยาน
- น้ำตกหมันแดง (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ผาชูธง (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์
- พิพิธภัณฑ์การสู้รบในอุทยานภูหินร่องกล้า
- พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์บูรณเขต
- โรงเรียนการเมืองการทหาร (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- วัดเกาะแก้ว
- วัดจุฬามณี
- วัดเจดีย์ยอดทอง
- วัดท่าโรงตะวันตก (วังปลา)
- วัดนางพญา
- วัดราชคีรีหิรัญญาราม (วัดเขาสมอแคลง)
- เสาหลักเมืองพิษณุโลก
- อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ไนท์บาซาร์
- อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บ่อเกลือพันปี
- พระพุทธบาทตะแคง
- โรงเจไซทีฮุกตึ๋ง
- วัดคล้องช้าง
- วัดท่างาม
- วัดบ้านแซ่
- วัดบ้านป่า
- วัดบึงกระดาน
- วัดพระขาวชัยสิทธิ์
- ศาลพ่อปู่ขุนเณร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- จุดชมวิวดอยสุเทพ 2
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น