ว่าง
- แก่งเสือ (อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว)
- น้ำตกร่มเกล้า-ภารดร (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)
- อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
- อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแดง
แหล่งนันทนาการ
- ศูนย์รวมพันธุ์ไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ
แหล่งในอุทยาน
- ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
- ถ้ำลอด
- ทุ่งนางพญา
- ทุ่งโนนสน (อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง)
- ทุ่งโนนสน
- น้ำตกแก่งโสภา
- น้ำตกปอยและสวนป่าเขากระยาง
- น้ำตกภูสอยดาว
- น้ำตกสกุโณทยาน
- บ่อเกลือพันปี
- บึงราชนก
- ผาชูธง
- รอยตีนสัตว์โบราณ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ)
- ลานหินแตก
- วนอุทยานเขาพนมทอง
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
โบราณสถาน
- วัดท่าโรงตะวันตก (วังปลา)
แหล่งนันทนาการ
- อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
แหล่งในอุทยาน
- ไนท์บาซาร์
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น