ว่าง
- เขาพนมพา
- บึงสีไฟ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- วนอุทยานนครไชยบวร
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำชาละวัน
ว่าง
- สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ไร่องุ่นดงเจริญ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เกาะศรีมาลา
- พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร
- วัดเกาะแก้ว (กุดระกำ)
- วัดเขารูปช้าง
- วัดท่าช้าง
- วัดท่าฬ่อ (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง)
- วัดเทพสิทธิการาม (วัดบ้านไร่)
- วัดเทวประสาท
- วัดนครชุม
- วัดพระพุทธบาทเขาทราย
- วัดยางคอยเกลือ
- วัดสามง่าม
- วัดห้วยเขน
- วัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน) วัดบางคลาน วังตะโก (ชื่อเดิม)
- วัพระพุทธบาทเขารวก
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บ่อจระเข้
- บึงสีไฟ (หอชมนก)
- ฟาร์มนกกระจอกเทศ
- รีสอร์ท กำนันเต่า
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ
- อ่างเก็บน้ำบึงนาราง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บึงสีไฟ (งานประเพณีเข้าพรรษา และถวายเทียน)
- วัดท่าหลวง
- วัดมหาธาตุ
- วัดโรงช้าง
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม
- ศาลหลักเมืองพิจิตร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์สถานอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น