ว่าง
- จุดชมวิวผาผึ้ง (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)
- ถ้ำคูหาสวรรค์
- ถ้ำพุทธโคดม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เกาะสี่ เกาะห้า
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
- เขาอกทะลุ
- ทะเลน้อย
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งน้ำหูแร่
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดพัทธทอง (แหลมจองถนน)
- หาดแสนสุขลำปำ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- เขาวังเนียง
- ถ้ำมัจฉาปลาวน (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)
- ถ้ำมาลัย
- ถ้ำรื่นเทพนิมิตร (ถ้ำตาปู่)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเขาคราม (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 10 น้ำตกเขาคราม)
- น้ำตกโตนแพรทอง
- น้ำตกท่าช้าง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)
- น้ำตกนกรำ หรือ น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)
- น้ำตกไพรวัลย์
- น้ำตกมโนราห์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)
- น้ำตกลานหินลาด
- น้ำตกวังตอ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)
- น้ำตกหม่อมจุ้ย
- น้ำตกเหรียงทอง (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
- วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
- วังเจ้าเมืองพัทลุง
- วัดเขาอ้อ
- วัดเขียนบางแก้ว
- วัดดอนศาลา
- วัดถ้ำสุมะโนวิปัสนา
- วัดบ้านสวน
- วัดรัตนาราม (วัดพระนอน)
- วัดวัง
- อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดน้ำลำปำ
- ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง
- อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดปิ่นโต
- วัดปาลิไลยก์
- วัดวัง
- ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว
- ศูนย์หัตถกรรมกระจูด
- อนุสาวรีย์พระพรหมมังคลาจารย์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น