แหล่งในอุทยาน
- เกาะสี่ เกาะห้า
- แก่งน้ำหูแร่
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด (น้ำตกท่าช้าง)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด (น้ำตกนกรำ หรือ น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด (น้ำตกมโนราห์)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด (น้ำตกวังตอ)
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
- เขาอกทะลุ
- ถ้ำมาลัย
- ทะเลน้อย
- น้ำตกเขาคราม (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 10 น้ำตกเขาคราม)
- น้ำตกโตนแพรทอง
- น้ำตกไพรวัลย์
- น้ำตกลานหินลาด
- น้ำตกหม่อมจุ้ย
- บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น
- วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
- หาดพัทธทอง (แหลมจองถนน)
- หาดแสนสุขลำปำ
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า (จุดชมวิวผาผึ้ง)
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า (ถ้ำมัจฉาปลาวน)
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า(น้ำตกเหรียงทอง )
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- เขาวังเนียง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดน้ำลำปำ
- ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดปิ่นโต
- วัดปาลิไลยก์
- วัดวัง
- อนุสาวรีย์พระพรหมมังคลาจารย์
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น