ว่าง
- West of Eden (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)
- เขาไข่นุ้ย
- เขาตาปู
- เขาหมาจู
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- Beacon Reef
- Bon Pinnacle
- Christmas point
- Deep six
- Donald Duck Bay
- Leopard point
- Tachai Pinnacle
- Tachai Reef
- Turtle Gully (เกาะสิมิลัน)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
- เขาช้างและถ้ำพุงช้าง
- เขาหน้ายักษ์
- ต้นไม้ 3 ต้น
- ประติมากรรมใต้น้ำ
- ปลายแหลมด้านเหนือเกาะเมียง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)
- ป่าเสม็ดขาว และทุ่งหญ้าสีทอง
- วนอุทยานสระนางมโนราห์
- เสม็ดนางชี
- หัวเต่าและอ่าวน้ำตก (เกาะสิมิลัน)
- หินม้วนเดียว
- หินสันฉลาม
- อ่าวคนแก่
- อ่าวนางนวล (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)
- อ่าวนำชัย (เกาะเก้า)
- อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (น้ำตกลำปี)
- อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
- อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
- อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะหินหัวกะโหลก-หินปูซาร์)
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (ท่าเทียบเรือคุระบุรี)
- อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะไข่นอก
- เกาะไข่ใน
- เกาะตาชัย (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ สล.3)
- เกาะทะลุนอก
- เกาะบอน (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)
- เกาะบางู (เกาะ 9)
- เกาะผ้า
- เกาะพนัก (อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา)
- เกาะพระทอง
- เกาะยาวน้อย
- เกาะยาวใหญ่
- เกาะละวะ
- เกาะสุรินทร์ใต้
- เกาะสุรินทร์เหนือ
- เกาะห้อง (อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา)
- เกาะห้อง
- เกาะหูยง (เกาะหนึ่ง)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ สล.1 (เกาะเมี่ยง)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ สล.2เกาะสิมิลัน(เกาะ 8)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เกาะคอเขา
- ชายทะเลเขาหลัก (หาดเล็ก)
- ชายทะเลท่านุ่น
- หาดเขาปิหลาย
- หาดท่าเขา
- หาดท้ายเหมือง (อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง)
- หาดนางทอง
- หาดบางเนียง
- หาดบางสัก
- หาดป่าทราย
- หาดเล็ก เกาะเมียง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)
- แหลมปะการัง
- อ่าวคลองสน
- อ่าวช่องขาด (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์)
- อ่าวตีกุด
- อ่าวไม้งาม (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- เขาอกเมรี-ถ้ำนาค
- ถ้ำขี้ค้างคาว
- ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
- ถ้ำเปลือกหอย
- ถ้ำพญานาคราช
- ถ้ำฤาษีสวรรค์และถ้ำลูกเสือ
- ถ้ำลอด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกคลองถ้ำ
- น้ำตกตำหนัง (อุทยานแห่งชาติศรีพังงา)
- น้ำตกเต่าทอง
- น้ำตกโตนช่องฟ้า
- น้ำตกโตนต้นเตย (อุทยานแห่งชาติศรีพังงา)
- น้ำตกโตนน้ำฟุ้ง
- น้ำตกโตนปริวรรต
- น้ำตกโตนไพร
- น้ำตกโตนสามชั้น
- น้ำตกโตนหินค้าง
- น้ำตกโตน
- น้ำตกลำรู่
- น้ำตกวังเคียงคู่
- น้ำตกสระนางมโนราห์
- น้ำตกสายรุ้ง
- น้ำตกแสงทอง
- น้ำตกหินลาด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนบ้านบ่อดาน
- บ่อน้ำพุร้อน อำเภอกะปง
ว่าง
- เขาเขียน
- ท่าเรือสุระกุล
- บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือ ภาค ๓
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนนกพังงา
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ซากเรือขุดแร่โบราณ
- ตึกเก่าย่านตลาดเก่าเมืองตะกั่วป่า
- เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก
- วัดไตรมารคสถิต (วัดโคกกลอย)
- วัดถ้ำสุวรรณคูหา
- วัดนารายณิการาม
- วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
- ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Andaman viewpoint 360 องศา
- Dairy Hut Farm
- ตลาดใหญ่ตะกั่วป่า
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
- ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
- สะพานสารสิน
- เส้นทางปั่นจักรยานริมหาดท้ายเหมือง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เกาะปันหยี
- ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย
- บ้านท่าดินแดง
- วัดเทกส์ธรรมนาวา
- วัดมณีศรีมหาธาตุ
- หมู่บ้านบางพัฒน์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น