ว่าง
- ป่าพรุน้ำจืด, น้ำตกน้ำอุ่น, บ่อซับน้ำอุ่น (อุทยานแห่งชาติภูซาง)
- วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- กว๊านพะเยา
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
- วนอุทยานภูลังกา
- หนองเล็งทราย
- อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
- อุทยานแห่งชาติภูซาง (ดอยผาดำ)
- อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผาแดง, ถ้ำน้ำลอด (อุทยานแห่งชาติภูซาง)
- ถ้ำผาแดง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- บ่อสิบสอง
- ฝั่งต้า (อุทยานแห่งชาติภูนาง)
- หน้าผาเทวดา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกจำปาทอง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 6)
- น้ำตกธารสวรรค์
- น้ำตกภูซาง
- น้ำตกภูลังกา (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เตาเผาโบราณเวียงบัว
- โบราณสถานบ้านร่องไฮ
- โบราณสถานเวียงลอ
- พระตำหนักกว๊านพะเยา
- พระตำหนักพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- วัดติโลกอาราม (โบราณสถานในกว๊านพะเยา)
- วัดท่าฟ้าใต้
- วัดนันตาราม
- วัดพระธาตุขิงแกง
- วัดพระธาตุจอมทอง
- วัดพระธาตุจอมศีล
- วัดพระธาตุดอยคำ
- วัดพระธาตุดอยจุก
- วัดพระธาตุปูปอ
- วัดพระธาตุภูขวาง
- วัดพระธาตุสบแวน
- วัดพระธาตุสบแวน (สินค้าวัฒนธรรมไทลื้อ)
- วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
- วัดพระนั่งดิน
- วัดลี (พระพุทธลี)
- วัดศรีโคมคำ
- วัดศรีจอมเรือง
- วัดศรีสุพรรณ
- วัดศรีอุโมงค์คำ
- วัดแสนเมืองมา
- วัดหลวง
- วัดอนาลโยทิพยาราม
- หอวัฒนธรรมนิทัศน์
- อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือนทหารตำรวจ 2324
- อนุสาวรีย์กัปตันเยนเซ่น
- อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
- เฮือนไตลื้อ นางแสงดา สมฤทธิ์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Siam mountain pony
- ข่วงนกยูง
- บ้านแกะนักขนาด
- ภูกลองฮิลล์
- ม่อนทานตะวัน
- หาดมังกร
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดนัดชายแดนไทยลาว
- บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (บ้านจำไก่)
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
- หมู่บ้านครกหิน บ้านงิ้ว
- หมู่บ้านหัตถกรรมผักตบชวา
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิต)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น