แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
- หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
- โบราณสถานพานหิน
- โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ (หลวงพ่อทวารวดี)
- โบราณสถานหลุมเมือง
- ปราสาทหินศิลาแลง
- พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน
- พิพิธภัณฑ์เมืองศรีมโหสถ
- พิพิธภัณฑ์วัดอินทาราม
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
- พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ
- พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
- วัดแก้วพิจิตร
- วัดคลองหอทอง
- วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ (ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ)
- วัดสระมรกต
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ศาลหลักเมือง
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
- สระแก้ว สระขวัญ (ปราจีนบุรี)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ดาษดา แกลลอรี่
- ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น
- ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี
- ตลาดหนองชะอม
- ไม้เค็ดโฮมเตย์
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- สวนนงนุช ปราจีนบุรี
- สวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์
- อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
- อ่างเก็บน้ำทับลาน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดบางกระเบา (ค้างคาวแม่ไก่)
- วัดบางคาง
- วัดโบสถ์
- วัดป่าพุทธคุณ
- วัดป่ามะไฟ
- วัดสันติวิเศษสุข (เจ้าเงาะ)
- วัดหนองเต่า
- สวนนกวัดสันทรีย์
- หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น