ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โบราณสถาน
- โบราณสถานพานหิน
- โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ (หลวงพ่อทวารวดี)
- โบราณสถานหลุมเมือง
- ปราสาทหินศิลาแลง
- พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน
- พิพิธภัณฑ์วัดอินทาราม
- พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ
- พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
- พิพิธภํณฑ์เมืองศรีมโหสถ
- วัดแก้วพิจิตร
- วัดคลองหอทอง
- วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์(ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์)
- วัดบางกระเบา (ค้างคาวแม่ไก่)
- วัดสระมรกต
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
- สระแก้ว สระขวัญ (ปราจีนบุรี)
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา ( ภูเขาเจดีย์ )
แหล่งนันทนาการ
- สวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ศาลหลักเมือง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดบางคาง
- วัดโบสถ์
- วัดป่าพุทธคุณ
- วัดป่ามะไฟ
- วัดสันติวิเศษสุข (เจ้าเงาะ)
- วัดหนองเต่า
- สวนนกวัดสันทรีย์
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น