โบราณสถาน
- ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ
ว่าง
- จุดชมวิวแม่น้ๆรันตรี (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- ถ้ำเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- น้ำตกผาแตก (อุทยานแห่งชาติเขาแหล่ม)
- บึงเกริงกะเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- พหุหนองปลิง
- พุปูราชินี
- สันหนองวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทรฦ จ.กาญจนบุรี
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (ถ้ำนกนางแอ่น)
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (ถ้ำน้ำตก)
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (น้ำตกคลิตี้ล่าง)
แหล่งในอุทยาน
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
- ถ้ำกระแซ
- ถ้ำดาวดึงส์
- ถ้ำตาด้วง
- ถ้ำพุพระ (ถ้ำขุนแผน)
- ถ้ำละว้า
- ถ้ำวังบาดาล
- น้ำแควน้อย (ล่องแก่ง)
- น้ำตกเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- น้ำตกไทรโยคน้อย (อุทยานแห่งชาติไทรโยค)
- น้ำตกไทรโยคใหญ่ (อุทยานแห่งชาติไทรโยค
- น้ำตกผาสวรรค์
- น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์)
- น้ำตกเอราวัณ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ)
- น้ำพุร้อนหินดาด
- วนอุทยานพระแท่นดงรัง
- สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่ 1 (ถ้ำพระธาตุ)
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (น้ำตกไดช่องถ่อง)
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(น้ำตกกระเต็งเจ็ง)
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
- อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
- อุทยานแห่งชาติไทรโยค
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู(ถ้ำเสาหิน)
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู(น้ำตกนางครวญ)
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
- อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น