ว่าง
- จุดชมวิวแม่น้ำรันตรี (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- แม่น้ำซองกาเลีย (ล่องเรือถึงวัดวังก์วิเวการาม)
- สันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
- น้ำแควน้อย (ล่องแก่ง)
- บึงเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- พุปูราชินี
- พุหนองปลิง
- วนอุทยานพระแท่นดงรัง
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
- อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
- อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
- อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
- อุทยานแห่งชาติไทรโยค
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
- อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำกระแซ
- ถ้ำเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- ถ้ำดาวดึงส์
- ถ้ำตาด้วง
- ถ้ำนกนางแอ่น (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)
- ถ้ำพระธาตุ (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่ 1)
- ถ้ำพุพระ (ถ้ำขุนแผน)
- ถ้ำละว้า
- ถ้ำวังบาดาล
- ถ้ำเสาหิน (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- ถ้ำน้ำตก (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)
- น้ำตกกระเต็งเจ็ง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- น้ำตกเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- น้ำตกคลิตี้ล่าง (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)
- น้ำตกไดช่องถ่อง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)
- น้ำตกไทรโยคน้อย (อุทยานแห่งชาติไทรโยค)
- น้ำตกไทรโยคใหญ่ (อุทยานแห่งชาติไทรโยค)
- น้ำตกนางครวญ (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)
- น้ำตกผาแตก (อุทยานแห่งชาติเขาแหล่ม)
- น้ำตกผาสวรรค์
- น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์)
- น้ำตกเอราวัณ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนหินดาด
- บ่อน้ำร้อนวังขนาย (วัดวังขนายทายิการาม)
ว่าง
- เหมืองปิล็อก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ไร่คุณมน (เกษตรท่องเที่ยว)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ
- ด่านเจดีย์สามองค์
- ถ้ำขุนไกร
- ทางรถไฟสายมรณะ
- โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์
- โบราณสถานพงตึก
- ประตูเมืองกาญจนบุรี (สวนพักผ่อน ร.3)
- พระแท่นดงรังวรวิหาร
- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว (วัดอินทาราม)
- พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า
- พิพิธภัณฑ์สงครามอักษรเชลยศึก
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
- เมืองบาดาล
- วัดขุนแผน
- วัดตะคร้ำเอน
- วัดถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก
- วัดถ้ำเขาน้อย
- วัดถ้ำเขาปูน
- วัดถ้ำพุหว้า
- วัดถ้ำมังกรทอง
- วัดถ้ำเสือ
- วัดทุ่งสมอ (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
- วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)
- วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
- วัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต
- วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
- วัดวังก์วิเวการาม
- ศาลองค์พระหลักเมืองกาญจนบุรี
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- สะพานสองแคว
- สุสานทหารสัมพันธมิตร (ช่องไก่)
- สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
- หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
- หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
- อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
- อุทยานปะวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนวชิราลงกรณ์
- แคมป์ช้างแก้วท่าเสา
- จุดชมวิวสังขละบุรี
- ทะเลน้ำจืดและฟาร์มนกกระจอกเทศ
- ท่าเทียบเรือ เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก
- สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
- สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- จุดชมวิวแม่น้ำแม่กลอง (โรงเจฮกซิ่วตั๊ว)
- วัดตลาดสำรองพันธาราม
- วัดบ้านถ้ำ
- ศูนย์การชุมชนบ้านหนองขาว
- ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
- สะพานซองกาเลีย
- สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
- หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านท่าล้อ
- โฮมสเตย์ตำบลห้วยเขย่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- เขื่อนแม่กลอง
- หอดูดาวเกิดแก้ว
- หอศิลป์เอมเจริญ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น