โบราณสถาน
- โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
- วัดจันทน์กะพ้อ
- วัดเจดีย์ทอง
- วัดเจดีย์หอย
- วัดชินวรารามวรวิหาร
- วัดตลาดเหนือ
- วัดท้ายเกาะใหญ่
- วัดเทียนถวาย
- วัดธัญญะผล (วังมัจฉา)
- วัดน้ำวน
- วัดบัวขวัญ
- วัดบางนา
- วัดบางหลวง
- วัดโบสถ์
- วัดปัญญานันทาราม
- วัดป่ากลางทุ่ง
- วัดไผ่ล้อม
- วัดพลับสุธาวาส
- วัดพืชอุดม
- วัดเมตารางค์
- วัดลำมหาเมฆ
- วัดศาลเจ้า-วัดมะขาม
- วัดศาลาแดงเหนือ
- วัดสระแก
- วัดสองพี่น้อง
- วัดสิงห์
- วัดสุราษฎร์รังสรรค์
- วัดเสด็จ
- วัดหงษ์ปทุมาวาส
- วัดอัมพุวราราม
- ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
- อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
แหล่งนันทนาการ
- หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- หออัครศิลปิน
 ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น