แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
- พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรเอกชน)
- พิพิธภัณฑ์วัดสำแล
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
- วัดจันทน์กะพ้อ
- วัดเจดีย์ทอง
- วัดเจดีย์หอย
- วัดชินวรารามวรวิหาร
- วัดตลาดเหนือ
- วัดท้ายเกาะใหญ่
- วัดเทียนถวาย
- วัดธัญญะผล (วังมัจฉา)
- วัดน้ำวน
- วัดบัวขวัญ
- วัดบางนา
- วัดบางหลวง
- วัดโบสถ์
- วัดปัญญานันทาราม
- วัดป่ากลางทุ่ง
- วัดไผ่ล้อม
- วัดพระธรรมกาย
- วัดพลับสุธาวาส
- วัดพืชอุดม
- วัดมูลจินดาราม (แหล่งชมปลา วังมัจฉา)
- วัดเมตารางค์
- วัดลำมหาเมฆ
- วัดศาลเจ้า-วัดมะขาม
- วัดศาลาแดงเหนือ
- วัดสระแก
- วัดสองพี่น้อง
- วัดสิงห์
- วัดสุราษฎร์รังสรรค์
- วัดเสด็จ
- วัดหงษ์ปทุมาวาส
- วัดอัมพุวราราม
- ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
- หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- หออัครศิลปิน
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
- อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ดรีมเวิลด์
- ตลาดไท
- ตลาดน้ำเมืองรังสิต
- สวนน้ำ Jungle Water Park ปทุม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดกลางคลองสาม
- วัดกล้าชอุ่ม
- วัดดาวดึงษ์
- วัดนาบุญ
- วัดสามัคคียาราม
- วัดแสวงสามัคคีธรรม
- วัดอัยยิการาม
- วิหารพระพุทธชินราช (หลวงพ่อโสธร)
- ศาลหลักเมืองปทุมธานี
- หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านศาลาแดงเหนือ
- ห้องสมุดเรือและชุมชนบางปรอก (ชุมชนชาวมอญ)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น