ว่าง
- อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
- อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (น้ำตก)
- อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (เส้นทางศึกษาธรรมชาติ)
แหล่งนันทนาการ
- เสาดินนาน้อย
แหล่งในอุทยาน
- แก่งสะม้าเก้าบั้ง
- คอกเสือ
- ดอยขุนลาน
- ดอยขุนสถาน
- ดอยดงหญ้าหวาย (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยภูคา (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยภูแว (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยวาว
- ดอยเสมอดาว
- ต้นชมพูภูคา
- ต้นดิกเดียม
- ถ้ำบ่อทิพย์
- ถ้ำผาฆ้อง
- ถ้ำผาผึ้ง
- ถ้ำผาหลัก
- น้ำตกตาดม่าน
- น้ำตกภูฟ้า
- น้ำตกแม่จริม
- น้ำตกศิลาเพชร
- บ่อเกลือสินเธาว์
- บ่อน้ำร้อนโป่งกิ
- ป่าชุมชนศิลาแลง
- ผาชู้
- ภูผาหินฆ้อง
- ลำน้ำว้า(ล่องแก่ง)
- วนอุทยานถ้ำผาตูบ
- อุทยานวังมัจฉาท่าวังผาเฉลิมพระเกียรติ
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (น้ำตกตาดหลวง)
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (สุสานหอย 218 ล้านปี)
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
- อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (ถ้ำหลวงสะเกิน)
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น