ว่าง
- พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา
- วัดกู้
- วัดแก้วฟ้า
- วัดเขมาภิรตาราม
- วัดคลองขวาง
- วัดฉิมพลีสุทธาวาส
- วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
- วัดชมภูเวก
- วัดชลประทานรังสฤษดิ์
- วัดโชติการาม
- วัดตำหนักใต้
- วัดบางไผ่
- วัดบางอ้อยช้าง
- วัดปรมัยยิกาวาส
- วัดปรางค์หลวง
- วัดปราสาท
- วัดไผ่ล้อม
- วัดพระนอน
- วัดเพลง
- วัดโพธิ์บางโอ
- วัดราษฏร์ประคองธรรม
- วัดสักน้อย
- วัดเสาธงทอง
- วัดใหญ่สว่างอารมณ์
- วัดอัมพวัน
- ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (เก่า) (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกกล้วยไม้
- ชิลล์ ชิลล์ พาร์ค
- ถนนสายไม้ดอก ไม้ประดับ
- พิพิธภัณฑ์ของเล่น ของสะสมจากการ์ตูนและภาพยนตร์
- ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้าง
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
- อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เกาะเกร็ด
- คลองขนมหวาน
- ตลาดน้ำไทรน้อย
- ตลาดน้ำวัดตะเคียน
- ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
- บ้านบางอ้อยช้าง
- วัดคงคา
- วัดท่าบันเทิงธรรม
- วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์
- วัดไผ่เหลือง
- วัดพระเงิบ
- วัดพิกุลเงิน
- วัดส้มเกลี้ยง
- วัดสะแก
- วัดสังวรพิมลไพบูลย์
- วัดเอนกดิษฐาราม
- ศาลหลักเมืองนนทบุรี
- หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
- หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ
 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น