แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เขาดาวดึงส์
- เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก)
- ดงแม่นางเมือง
- พระจุฬามณีเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์จันเสน
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ
- มณฑปวัดเขาแก้ว
- เมืองเก่าเวสาลี
- เมืองโบราณโคกไม้เดน
- เมืองโบราณจันเสน
- วัดเกยไชยเหนือ
- วัดเกรียงไกรกลาง
- วัดเขาพนมฉัตร
- วัดเขาภูคาจุฬามณี
- วัดจอมคีรีนาคพรต
- วัดช่องแค
- วัดเทพนิมิตรทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา)
- วัดนครสวรรค์
- วัดบางมะฝ่อ
- วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์
- วัดพระปรางค์เหลือง
- วัดพระพุทธบาทไพศาลี
- วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม
- วัดมหาโพธิ์ใต้
- วัดวรนาถบรรพต
- วัดศรีสวรรค์สังฆราม (วัดถือน้ำ)
- วัดศรีสุวรรณ
- ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
- แหล่งโบราณคดีและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัดเกาะหงส์
- แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดอาหารริมน้ำของชาวจังหวัดนครสวรรค์
- นครสวรรค์สเตเดี้ยม
- ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
- สวนน้ำ slip & slide water park
- สะพานเดชาติวงศ์
- หอชมเมือง
- อุทยานสวรรค์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
- เจ้าแม่กวนอิมพันมือ วิหารแดนสุขาวดี
- ชุมชนไทยทรงดำบ้านแก่ง
- ชุมชนไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
- พุทธอุทยานนครสวรรค์
- วัดถ้ำพรสวรรค์
- วัดบางประมุง
- วัดพรหมจริยาวาส
- วัดศรีอุทุมพร
- หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น