แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขาชุมทอง
- เขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ป่ากรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-อุทยานแห่งชาติเขานัน)
- ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติขนอม-ทะเลใต้
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งคลองกลาย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เขาพลายดำ (Khao Phlai Dam)
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ
- หาดคอเขาหรือหาดปิติ
- หาดทรายแก้ว
- หาดในเพลา
- หาดบ้านต้นสน
- หาดบ้านหน้าด่าน
- หาดปากพนัง (หาดสยาม)
- หาดสิชล
- หาดหินงาม
- แหลมตะลุมพุก
- อ่าวแขวงเภา
- อ่าวท้องโหนด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำแก้วสุรกานต์ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- ถ้ำเขาวังทอง
- ถ้ำตลอด
- ถ้ำหงส์ (อุทยานแห่งชาติเขานัน)
- ถ้ำหงส์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกกระโรม
- น้ำตกกรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกกะโรม (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกเขาเหมน
- น้ำตกคลองจัง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)
- น้ำตกคลองปาว (อุทยานแห่งชาติเขานัน)
- น้ำตกท่าแพ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกธาวารินทร์
- น้ำตกพรหมโลก (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกยอดเหลือง
- น้ำตกโยง
- น้ำตกระแนะ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก)
- น้ำตกสวนขัน (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกสวนอาย (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกสี่ขีด
- น้ำตกสุนันทา (อุทยานแห่งชาติเขานัน)
- น้ำตกหนานปลิว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)
- น้ำตกอ้ายเขียว
- วังปลาแงะ
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 7 (คลองยอดน้ำ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนกรุงชิง
- อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กำแพงเมืองเก่า
- กุฏิทรงไทย (กุฏิร้อยปี) วัดวังตะวันตก
- เจดีย์ยักษ์
- บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สิน
- โบราณสถานวัดโมคลาน
- พระตำหนักเมืองนคร
- พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก (วัดเขาปูน)
- พระพุทธสิหิงค์
- พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
- วัดเขาขุนพนม
- วัดเขาถ้ำเพดาน
- วัดเจดีย์หลวง
- วัดเจดีย์ไอ้ไข่
- วัดแจ้งวรวิหาร
- วัดถ้ำทองพรรณรา
- วัดธาตุธารามหรือวัดเขาธาตุ
- วัดธาตุน้อย
- วัดนันทาราม
- วัดประดู่พัฒนาราม
- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- วัดมเหยงคณ์
- วัดแม่เจ้าอยู่หัว
- ศิลาจารึกเขาช่องคอย
- หอพระนารายณ์
- แหล่งโบราณคดีเขาคา
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บ้านแหลมโฮมสเตย์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดน้ำย้อนยุค ปากพนัง
- บ้านคีรีวง
- บ้านแหลมประทับ
- ศาลหลวงต้นไทร
- หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ
- หัตถกรรมบ้านในถุ้ง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น