โบราณสถาน
- วัดเขาถ้ำเพดาน
ว่าง
- เขาพลายดำ (Khao Phlai Dom)
- น้ำตกกะโรม (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกธารารินทร์ (แห่งพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 4 (บ้านน้ำตก))
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 6 (คลองลำแพน)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 7 (คลองยอดน้ำ)
แหล่งในอุทยาน
- แก่งคลองกลาย
- เขาชุมทอง
- เขาเหมน
- ถ้ำแก้วสุรกานต์ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- ถ้ำเขาวังทอง
- ถ้ำตลอด
- ถ้้ำหงส์
- น้ำตกกระโรม
- น้ำตกกรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกคลองจัง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)
- น้ำตกพรหมโลก (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกยอดเหลือง
- น้ำตกโยง
- น้ำตกระแนะ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก)
- น้ำตกสวนขัน (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกสวนอาย (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)
- น้ำตกสี่ขีด
- น้ำตกหนานปลิว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)
- น้ำตกอ้ายเขียว
- บ่อน้ำร้อนกรุงชิง
- ป่ากรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-อุทยานแห่งชาติเขานัน)
- ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติขนอม-ทะเลใต้
- หาดคอเขาหรือหาดปิติ
- หาดในเพลา
- หาดบ้านต้นสน
- หาดบ้านหน้าด่าน
- หาดปากพนัง(หาดสยาม)
- หาดหินงาม
- แหลมตะลุมพุก
- อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ
- อุทยานแห่งชาติเขานัน (น้ำตกคลองปาว)
- อุทยานแห่งชาติเขานัน (น้ำตกสุนันทา)
- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกท่าแพ)
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะ ทะเลใต้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ
- หาดทรายแก้ว
- อ่าวแขวงเภา
- อ่าวท้องโหนด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- วังปลาแงะ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดเจดีย์ไอ้ไข่
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บ้านแหลมโฮมสเตย์
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น