ว่าง
- เขาแผงม้า
- จุดชมกระทิง
- จุดชมวิว กม.30 (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
- จุดชมวิวเขายายเที่ยง
- จุดชมวิวเขาสลัดได
- ทุ่งป่าจาน
- ไทรงาม (พันธุ์พืช)
- แม่น้ำมูล สวนแสงเพชร-สวนดอกไม้ (ล่องเรือชม)
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ทล.11 (ไทยสามัคคี)
- หอดูสัตว์หนองผักชี (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
- อุทยานไม้กลายเป็นหิน
- อุทยานแห่งชาติทับลาน (น้ำตกสวนห้อม)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เกาะกลางบึงบัวใหญ่
- ป่าเขาภูหลวง
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งลำตะคอง
- น้ำตกวังเณร
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (ลำปางมาศ) (อุทยานแห่งชาติทับลาน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกกองแก้ว (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
- น้ำตกวะภูแก้ว
- น้ำตกวังเต่า
- น้ำตกเหวประทุน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์
- บ้านซับไทรทองโฮมสเตย์
- ฟาร์มโชคชัย
- ไร่จิม ทอมสัน
- วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวเนอรี่
- สวนลุงไกร (แปลงปลูกผักสลัดเมืองหนาว)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โบราณสถานยอดปราสาทโนนหนึ่ง
- ประตูชุมพล
- ประตูพลล้าน
- ปรางค์พะโค
- ปราสาทโนนกู่
- ปราสาทพนมวัน
- ปราสาทเมืองเก่า
- ปราสาทเมืองแขก
- ปราสาทหินพิมาย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
- วัดเขาจันทน์งาม
- วัดครบุรี
- วัดดอนหันกุดจอก
- วัดเดิม
- วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
- วัดธรรมจักรเสมาราม
- วัดนกออก (วัดปทุมคงคา)
- วัดบ้านไร่
- วัดป่าหลักร้อย
- วัดพระนารายณ์มหาราช
- วัดมะรุม
- วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร
- วัดศาลาทอง
- วัดศาลาลอย
- วัดหน้าพระธาตุ
- ศาลหลักเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- หลวงปู่โต
- หลักศิลาจารึก ร.5
- แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
- อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
- อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
- อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Arts of Korat
- The Bloom by ทีวีพูล
- กม.88 ไนท์ (บ้านเกาะ)
- เขื่อนลำแชะ
- เขื่อนลำตะคอง
- ตลาดเซฟวัน
- ตลาดไนท์บาร์ซาร์
- ปาลิโอ
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ
- ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
- สวนไทยศิลป์
- สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว)
- สวนสัตว์นครราชสีมา
- สวนสาธารณะบึงกลอ
- อ่างเก็บน้ำซับประดู่
- อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
- อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง 2
- อาร์ เอ็น ยาร์ด
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีและสหกรณ์ตำบลรังกาใหญ่
- กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์ บ้านสุขสมบูรณ์
- บ้านบุไทรโฮมสเตย์
- บ้านหนองไข่เหี้ยโฮมสเตย์
- ผาบุคาโฮมสเตย์
- วัดเก่าประสุข
- วัดป่าภูผาสูง
- สวนพุทธมณฑลโคราช
- หมู่บ้านด่านเกวียน
- หมู่บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
- โฮมสเตย์บ้านปราสาท (แหล่งพักชุมชนบ้านปราสาท)
- โฮมสเตย์บ้านปราสาท
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น