ว่าง
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11 (ไทยสามัคคี)
- เหขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (ลำปางมาศ) (อุทยานแห่งชาติทับลาน)
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (หอดูสัตว์หนองผักชี)
แหล่งนันทนาการ
- The Bloom by ทีวีพูล
- ไร่จิม ทอมสัน
- ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
- สวนไทยศิลป์
แหล่งในอุทยาน
- แก่งลำตะคอง
- เขาแผงม้า
- จุดชมกระทิง
- จุดชมวิวเขายายเที่ยง
- จุดชมวิวเขาสลัดได
- ทุ่งป่าจาน
- ไทรงาม (พันธุ์พืช)
- น้ำตกวะภูแก้ว
- น้ำตกวังเต่า
- น้ำตกเหวประทุน
- ป่าเขาภูหลวง
- ฟาร์มโชคชัย
- แม่น้ำมูล สวนแสงเพชร-สวนดอกไม้ (ล่องเรือชม)
- วัดเขาจันทน์งาม
- วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวเนอรี่
- อุทยานไม้กลายเป็นหิน
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(น้ำตกกองแก้ว)
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดชมวิว กม. 30)
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- อุทยานแห่งชาติทับลาน (น้ำตกสวนห้อม)
โบราณสถาน
- โบราณสถานยอดปราสาทโนนหนึ่ง
- ปรางค์พะโค
- ปราสาทโนนกู่
- ปราสาทพนมวัน
- ปราสาทเมืองเก่า
- ปราสาทเมืองแขก
- ปราสาทหินพิมาย
- วัดครบุรี
- วัดดอนหันกุดจอก
- วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
- วัดธรรมจักรเสมาราม
- วัดนกออก (วัดปทุมคงคา)
- วัดบ้านไร่
- วัดป่าหลักร้อย
- วัดพระนารายณ์มหาราช
- วัดมะรุม
- วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร
- วัดศาลาทอง
- วัดศาลาลอย
- วัดหน้าพระธาตุ
- ศาลหลักเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- หลักศิลาจารึก ร.5
- แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
- อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
- อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
- อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เกาะกลางบึงบัวใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- น้ำตกวังเณร
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดเดิม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กม.88 ไนท์ (บ้านเกาะ)
- ตลาดเซฟวัน
- อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
- อาร์ เอ็น ยาร์ด
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดเก่าประสุข
- วัดป่าภูผาสูง
- สวนพุทธมณฑลโคราช
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น