แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- บ้านนาจอก (บ้านท่านโฮจิมินห์)
- พระธาตุท่าอุเทน
- พระธาตุนคร
- พระธาตุประสิทธิ์
- พระธาตุมรุกขนคร
- พระธาตุเรณู
- พระธาตุศรีดูน
- พระบาง (วัดไตรภูมิ)
- พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
- พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม
- วัดดอยสวรรค์ (ถ้ำสูง)
- วัดถ้ำพระธาตุโพธิ์ทอง
- วัดนักบุญอันนา
- วัดพระธาตุจำปา
- วัดพระธาตุพนมวรวิหาร
- วัดพระธาตุมหาชัย
- วัดพระเนาว์
- วัดพระบาทเวินปลา (พระพุทธบาทเวินปลา)
- วัดพุทธสีมา
- วัดโพธิ์ไชย พระธาตุหินอ่อน
- วัดภูถ้ำพระ
- วัดภูพานอุดมธรรม (ด่านสาวคอย)
- วัดมหาธาตุ
- วัดเวินพระบาทภูกระแต
- วัดศรีเทพประดิษฐาราม
- วัดส้างพระอินทร์
- วัดโอกาส
- แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม จังหวัดนครพนม
- อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
- อนุสรณ์สถานภูพานน้อย
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
- จุดชมวิว สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำม่วน
- ถนนคนเดินนครพนม
- ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต
- ลานจันทร์ส่องหล้า
- ลานพญาศรีสัตนาคราช
- ลานพนมนาคา
- สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง
- สวนชมโขง
- สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง
- สวนศรีโคตรบูรณ์
- สวนหลวง ร.9
- อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากปลาบ้านท่าบ่อ
- เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)
- วัดหัวเวียนรังษี
- ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย เรณูนคร
- ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาซ่อม
- ศูนย์หัตถกรรมบ้านท่าเรือ
- สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม
- หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น