ว่าง
- ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ)
- บ้านจักรยาน
- พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อและฟอสซิล (พิพิธภัณฑ์แมลง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล)
- พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง
- องค์การสวนสัตว์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- บางกอกฟาร์ม
- สวนเฉลิมหล้า
- อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
- บ้านคำเที่ยง (พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง)
- บ้านซอยสวนพลู
- บ้านบางยี่ขัน
- บ้านพิพิธภัณฑ์
- บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
- โบสถ์กาลหว่าร์
- โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
- โบสถ์ซางตาครู้ส
- โบสถ์เซนต์หลุยส์
- ปฐมพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
- ป้อมป้องปัจจามิตร
- ป้อมพระสุเมรุ
- ป้อมมหากาฬ
- พระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง
- พระที่นั่งอนันตสมาคม
- พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
- พระบรมมหาราชวัง
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- พระบรมรูปทรงม้า
- พระราชวังดุสิต
- พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
- พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร)
- พระราชวังพญาไท
- พิพิธภัณฑ์ มิวเซียม สยาม
- พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
- พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
- พิพิธภัณฑ์จอมพลป.พิบูลย์สงคราม-ปกรณ์อังศุสิงห์
- พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
- พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- พิพิธภัณฑ์ช้างต้น
- พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน
- พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาบางกอกดอลล์
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
- พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
- พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง
- พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว
- พิพิธภัณฑ์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- พิพิธภัณฑ์และหอสมุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเศกดุสิต
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
- พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบึงกุ่ม)
- พิพิธภัณฑ์แสดงว่าวไทย
- พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
- มัสยิดกมาลุลอิสลาม (สุเหร่าทรายกองดิน)
- มัสยิดจักรพงษ์
- มัสยิดบ้านตึกดิน
- มัสยิดมูฮายีรีน
- วงเวียนใหญ่
- วังตรอกสาเก
- วังเทวะเวสม์
- วังบางขุนพรหม
- วังปารุสกวัน
- วังลดาวัลย์
- วังสรรพศาสตร์ศุภกิจ
- วังสวนผักกาด
- วัดกก
- วัดกระทุ่มเสือปลา
- วัดกันมาตุยาราม
- วัดกัลยาณมิตร
- วัดกำแพง
- วัดคูหาสวรรค์
- วัดเครือวัลย์วรวิหาร
- วัดจรรยาวาส
- วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)
- วัดจันทร์ประดิษฐาราม
- วัดจันทารามวรวิหาร
- วัดจีจินเกาะ
- วัดแจงร้อน
- วัดช่องนนทรี
- วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
- วัดชิโนรสารามวรวิหาร
- วัดไชยฉิมพลี
- วัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน)
- วัดตรีทศเทพ
- วัดตะล่อม
- วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
- วัดทองธรรมชาติ
- วัดทองนพคุณ
- วัดทองศาลางาม
- วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
- วัดเทพลีลา
- วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- วัดนรนาถสุนทริการาม
- วัดนวลนรดิศวรวิหาร
- วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
- วัดนางนองวรวิหาร
- วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
- วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ)
- วัดบางกระดี่
- วัดบางนานอก
- วัดบางนาใน
- วัดบางบอน
- วัดบางเพ็งใต้
- วัดบำเพ็ญเหนือ
- วัดบึงทองหลาง
- วัดบุรณศิริมาตยาราม (วัดศิริอำมาตย์)
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
- วัดปากน้ำภาษีเจริญ
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
- วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- วัดพิชยญาติการาม
- วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
- วัดมกุฏกษัตริยาราม
- วัดม่วง
- วัดมหรรณพาราม (โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของไทย)
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- วัดมหาบุศย์
- วัดมหาพฤฒาราม
- วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)
- วัดโมลีโลกยาราม
- วัดยานนาวา
- วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
- วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)
- วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- วัดราชบูรณะ
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
- วัดราชสิงขร
- วัดราชสิทธาราม
- วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
- วัดราชาธิวาส
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดลาดกระบัง
- วัดลาดพร้าว
- วัดลานบุญ
- วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่ง)
- วัดศรีกุเรชา
- วัดศรีบุญเรือง
- วัดศรีเอี่ยม
- วัดศาลาแดง
- วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
- วัดสังข์กระจาย
- วัดสังเวชวิศยาราม
- วัดสามพระยาวรวิหาร
- วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
- วัดสุวรรณาราม
- วัดแสนสุข
- วัดหงส์รัตนาราม
- วัดหนัง ราชวรวิหาร
- วัดใหม่ลำนกแขวก
- วัดใหม่อมตรส
- วัดอนงคาราม วรวิหาร
- วัดอมรินทราราม
- วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
- วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
- วัดอ่างแก้ว
- วัดอินทรวิหาร
- วัดอินทาราม
- ศาลเจ้าพ่อเสือ
- ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
- สนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ)
- สะพานพระราม 8
- สุสานแต้จิ๋ว
- เสาชิงช้า
- หอเกียรภูมิรถไฟ
- อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- อนุสาวรีย์ทหารอาสา
- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- อุทกทาน
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- quatier water garden
- terminal 21
- คิดส์ซาเนีย
- โครงการป่าในกรุง (ปตท.)
- เจ้าพระยา เกาะเกร็ด( ล่องเรือ)
- ซาฟารีเวิลด์
- ตลาดซอยละลายทรัพย์
- ตลาดนัดจตุจักร
- ตลาดนัดตะวันนา
- ตลาดนัดวังหลัง
- ตลาดนัดสะพานพุทธ
- ตลาดนางเลิ้ง
- ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
- ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
- ตลาดโบ๊เบ๊
- ตลาดประตูน้ำ
- ตึกใบหยก 2
- ถนนข้าวสาร
- ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์
- บ้านหนังสือวัดดอน
- บึงสำราญ
- ปากคลองตลาด
- พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ
- พิคคาเดลลี่ แบงค์
- พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ
- พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอม
- พิพิธภัณฑ์หินแปลก
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
- โฟลว์ เฮาส์ แบงค์ค็อก (Flow House Bangkok)
- มารีนปาร์ค
- ร็อคโดเมนไคล์มบิ้งยิม
- รัชดาไนท์บาซ่าร์
- ราชมังคลากีฬาสถาน
- ศาลาเฉลิมกรุง
- ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า
- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
- ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)
- สกายวอล์คนราธิวาส - ตัดสาทร (สกายวอกช่องนนทรีย์)
- สถานีรถไฟหัวลำโพง
- สนามเด็กเล่นฟันเนเรี่ยม
- สนามมวยราชดำเนิน
- สนามมวยเวทีลุมพินี
- สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
- สยามพารากอน
- สยามโอเชี่ยนเวิลด์
- สวนจตุจักร
- สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
- สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี
- สวนทวีวนารมย์และตลาดธนบุรี
- สวนธนบุรีรมย์
- สวนนกโรงกลั่นบางจาก
- สวนน้ำลีโอแลนด์
- สวนเบญจกิติ
- สวนรมณีนาถ
- สวนลุมพินี
- สวนสนุกเพลย์ไทม์
- สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์
- สวนสยาม
- สวนสราญรมย์
- สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
- สวนสันติชัยปราการ
- สวนสันติภาพ
- สวนสาธารณะวังทอง
- สวนเสรีไทย (สวนน้ำบึงกุ่ม)
- สวนหลวง ร.9
- สะพานกรุงธน
- สะพานพระราม 7
- สะพานพระราม 9
- สะพานภูมิพล 1
- สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- สะพานอรุณอมรินทร์
- เสือป่าพลาซ่า
- อาคารวรรณสรณ์
- อาร์ท อิน พาราไดซ์ (กรุงเทพ)
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- อุทยานเบญจสิริ
- อุทยานแมวไทยตา 2 สี
- เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
- เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- JJ GRENEE
- คลองบางมด
- ชุมชนมอญบ้านบางกระดี่
- ชุมชนแสนตอ
- ตลาดน้ำตลิ่งชัน
- ตลาดน้ำวัดไทร
- ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี
- ตลาดน้ำวัดสะพาน
- ตลาดหัวตะเข้
- ถนนเยาวราช (ไชน่าทาวน์)
- ท่ามหาราช
- เทวาลัยท้าวมหาพรหม (โรงแรมเอราวัณ)
- บ้านศิลปิน คลองบางหลวง
- พระตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4
- พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
- พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พิพิธภัณฑ์สุขสะสม
- มัสยิดฮารูณ
- ยอดพิมาน ริเว่อร์วอล์ค (ท่ายอดพิมาน)
- โรงละครแห่งชาติ
- วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดทองสัมฤทธิ์
- วัดท่าพระ
- วัดทิพพาวาส
- วัดไทร
- วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
- วัดบางโคล่นอก
- วัดบำเพ็ญจีนพรต
- วัดปทีปพลีผล
- วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
- วัดปรก
- วัดประดู่ฉิมพลี
- วัดปรินายก
- วัดแป้นทองโสภาราม
- วัดผ่องพลอยวิริยาราม
- วัดไผ่เงินโชตนาราม
- วัดไผ่ตัน
- วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย)
- วัดพระยาสุเรนทร์
- วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- วัดแม่พระฟาติมา วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
- วัดลาดปลาเค้า
- วัดลำกระดาน
- วัดโลกานุเคราะห์
- วัดวิษณุ
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
- วัดสิริกมลาวาส
- วัดสุวรรณประสิทธิ์
- วัดหัวกระบือ
- วัดใหม่พิเรนทร์
- วัดเอี่ยมวรนุช
- ศาลเจ้าเจียวตี่เหล่าเอี๊ย
- ศาลเจ้าบ้านหม้อ
- ศาลเจ้าพ่อเขาตก
- ศาลเจ้าพ่อหนู
- ศาลเจ้าแม่กวนอิม
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม
- ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ
- ศาลเจ้าอาเนี้ยเก็ง
- ศาลหลักเมือง พระนคร
- ศูนย์สังคีตศิลป์
- เสถียรธรรมสถาน
- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ท้องฟ้าจำลอง
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
- พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรุงเทพฯ
- พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
- สภากาชาดไทย
- อุทยานการเรียนรู้ ที เค ปาร์ค (Thai Knowledge Park)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น