แหล่งในอุทยาน
- คลองมหาสวัสดิ์
โบราณสถาน
- พระโพธิสัตว์แม่กวนอิม
- พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
- พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก
- พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
- พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง
- พิพิธภัณฑ์วัดสรรเพชญ
- พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
- วัดปลักไม้ลาย (สวนป่าสมุนไพร)
- วัดห้วยพลู (อุทยานปลา)
- แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตร ต.ศาลายา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
- อนุสาวรีย์ย่าเหล
แหล่งนันทนาการ
- กันตนา มูฟวี่ทาวน์
- เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
- ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้แอร์ออร์คิต
- ตลาดเก่า 100 ปี (ตลาดเก่าบางหลวง รศ.122 )
- ตลาดน้ำคลองจินดา
- ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
- ตลาดน้ำวัดดอนหวาย
- ตลาดน้ำวัดลำพญา
- ตลาดน้ำหลวงพ่อเปิ่น
- ทัวร์สุขภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
- ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก
- ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ
- สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สวนสามพราน
- หอศิลป์สนามจันทร์
แหล่งในอุทยาน
- ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ)
- ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
- อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แหล่งอารยธรรม
- พุทธมณฑล
อื่นๆ
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตำหนักพระสังฆราช (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- มหาวิหารหอพระไตรปิฎกหินอ่อน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
- ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สวนป่าเวฬุวัน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลตรัสรู้ (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลปฐมนิเทศนา (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลประสูติ (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลปรินิพพาน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น