แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตร ต.ศาลายา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เนินธรรมศาลา
- เนินพระหรือเนินยายหอม
- เนินวัดพระงาม
- โบราณสถานวัดพระเมรุ (ร้าง)
- พระโพธิสัตว์แม่กวนอิม
- พระร่วงโรจนฤทธิ์
- พระราชวังสนามจันทร์
- พระราหู วัดศรีษะทอง
- พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
- พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก
- พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
- พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง
- พิพิธภัณฑ์วัดสรรเพชญ
- พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
- พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
- พุทธมณฑล
- เมืองเก่ากำแพงแสน
- วัดดอนยายหอม
- วัดท่าพูด
- วัดปลักไม้ลาย (สวนป่าสมุนไพร)
- วัดไผ่ล้อม
- วัดพระประโทนเจดีย์
- วัดไร่ขิง
- วัดศรีมหาโพธิ์
- วัดใหม่ปีนเกลียว
- หอศิลป์สนามจันทร์
- องค์พระปฐมเจดีย์
- อนุสาวรีย์ย่าเหล
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กันตนา มูฟวี่ทาวน์
- ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้ แอร์ออร์คิด
- ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ)
- ทัวร์สุขภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
- ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
- สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สวนสามพราน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดเก่า 100 ปี (ตลาดเก่าบางหลวง รศ.122)
- ตลาดน้ำคลองจินดา
- ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
- ตลาดน้ำวัดดอนหวาย
- ตลาดน้ำวัดลำพญา
- ตลาดน้ำหลวงพ่อเปิ่น
- ตำหนักพระสังฆราส (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- บ้านเกาะแรต
- มหาวิหารหอพระไตรปิฎกหินอ่อน (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- วัดไร่แตงทอง
- วัดสามง่าม
- ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม ปากคลองบางหลวง
- ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก
- ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ
- สวนป่าเวฬุวัน (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลตรัสรู้ (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลปฐมนิเทศนา (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลประสูติ (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- สังเวชนียสถานตำบลปรินิพพาน (พุทธมลทล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- หมู่บ้านไทยโซ่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
- อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น