ว่าง
- จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- ดอยหัวหมอ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)
- เนินพิศวง
- ม่อนกิ่วลม (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- ม่อนครูบาใส (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- ม่อนพูนสุดา (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- แม่น้ำเมย
- อุ้มผางคี (ล่องแก่ง)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
- ดอยสอยมาลัย
- แม่น้ำแม่ตื่น
- วนอุทยานแก่งห้วยตาก
- วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
- วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
- วังปลาพลวง
- อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ต้นกระบากใหญ่)
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย
- อุทยานแห่งชาติลานสาง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะวาเลนไทน์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งแม่ระเมา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำตะโค๊ะบิ (วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ)
- ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)
- ถ้ำแม่อุสุ (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- ถ้ำโยคี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกขุนพะวอ หรือน้ำตกห้วยโป่ง (อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ)
- น้ำตกขุนแม่เหว่ย
- น้ำตกชาวดอย (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- น้ำตกเซปละ
- น้ำตกท่าเล่
- น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)
- น้ำตกทีลอซู (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)
- น้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกเจดีย์โค๊ะ)
- น้ำตกนางครวญ
- น้ำตกปางอ้าน้อย (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)
- น้ำตกป่าหวาย (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกปิตุ๊โกร (ปิตุ๊ลอซู,เปรโต๊ะลอซู)
- น้ำตกผาขาว-ผาแดง (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)
- น้ำตกผาลาด
- น้ำตกพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกแม่กาษา
- น้ำตกลานเลี้ยงม้า
- น้ำตกลานสาง (อุทยานแห่งชาติลานสาง)
- น้ำตกสายฟ้า (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกห้วยกระทิง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา
- บ่อน้ำร้อนพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์วิชาการด้านพืช (ดอยมูเซอ)
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าแม่ละเมา
- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เจดีย์ยุทธหัตถี
- โบราณสถานคอกช้างเผือก
- ผาสามเงา
- พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
- พระพุทธบาทเขาหนาม
- พิพิธภัณฑ์ดอยมูเซอดำ
- พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- วัดชลประทานรังสรรค์
- วัดชุมพลคีรี
- วัดดอยข่อยเขาแก้ว
- วัดถ้ำอินทนิล
- วัดไทยวัฒนาราม
- วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
- วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)
- วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
- วัดโพธิคุณ
- วัดมงคลคีรีเขตร์
- วัดมณีบรรพตวรวิหาร
- วัดมณีไพรสณฑ์
- วัดสมเด็จพระนารายณ์มหราช
- วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนภูมิพล
- ม่อนหินฝนฮัท
- แม่สอดวิว 360 องศา
- สวนเทพพิทักษ์
- สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง
- หาดทรายทอง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตรอกบ้านจีน
- ตลาดชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ
- ตลาดริมเมย
- บ้านโบราณ
- ประติมากรรมกระทงสาย
- วัดเขาถ้ำ
- วัดดอนแก้ว
- วัดท่าอาจใหม่
- วัดพระธาตุดอยหัวฝาย
- ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
- ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ
- ศาลเจ้าพ่อพะวอ
- สะพานมิตรภาพชายแดนไทย- พม่า
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์สาธิตตลาดชาวไทยภูเขาเฉลิมพระเกียรติ (ตลาดดอยมูเซอ)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น