โบราณสถาน
- น้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกเจดีย์โค๊ะ)
- วังปลาพลวง
ว่าง
- จุดชมวิวทิวทัศน์บนดอนเกี๊ยะ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกชาวดอย (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- น้ำตกป่าหวาย (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกสายฟ้า (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- ม่อนกิ่วลม (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- ม่อนครูบาใส (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- ม่อนพูนสุดา (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)
- วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
- สวนเทพพิทักษ์
แหล่งทางน้ำ
- เกาะวาเลนไทน์
- แก่งแม่ระเมา
- แม่น้ำเมย
- วนอุทยานแก่งห้วยตาก
- หาดทรายทอง
แหล่งธรณีวิทยา
- ถ้ำโยคี
- น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา
- เนินพิศวง
แหล่งในอุทยาน
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ดอยหัวหมด)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน)
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
- ดอยสอยมาลัย
- ถ้ำตะโค๊ะบิ (วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ)
- น้ำตกขุนพระวอ หรือน้ำตกห้วยโป่ง (อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ)
- น้ำตกขุนแม่เหว่ย
- น้ำตกเซปละ
- น้ำตกทีลอซู (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)
- น้ำตกนางครวญ
- น้ำตกปิตุ๊โกร (ปิตุ๊ลอซู,เปรโต๊ะลอซู)
- น้ำตกผาลาด
- น้ำตกพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- น้ำตกแม่กาษา
- น้ำตกลานเลี้ยงม้า
- น้ำตกห้วยกระทิง
- บ่อน้ำร้อนพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)
- ผาสามเงา
- แม่น้ำแม่ตื่น
- วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
- อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ต้นกระบากใหญ่)
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง)
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (น้ำตกปางอ้าน้อย)
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (น้ำตกผาขาว-ผาแดง)
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย (ถ้ำแม่อุสุ)
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย
- อุทยานแห่งชาติลานสาง (น้ำตกลานสาง)
- อุทยานแห่งชาติลานสาง
- อุ้มผางคี (ล่องแก่ง)
แหล่งเรียนรู้
- ศูนย์วิชาการด้านพืช (ดอยมูเซอ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกท่าเล่
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น