ว่าง
- กระโจมไฟเกาะปู
- เขาเรือรบ
- จุดชมวิวไก่แบ้
- จุดชมวิวอ่าวใหญ่
- ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
- แหลมกระดุม
- แหลมไชยเชษฐ์
- แหลมยายตุ้ย
- แหลมศอก
- อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม
- อ่าวกล้วย
- อ่าวนิด
- อ่าวไผ่ - แหลมสน
- อ่าวใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศห้วยแร้ง
- ป่าชายเลนน้ำเชี่ยว
- ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
- อ่าวสลักคอก
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะกระ
- เกาะกระดาด (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- เกาะกูด (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- เกาะขาม
- เกาะคลุ้ม
- เกาะช้างน้อย
- เกาะช้าง
- เกาะพร้าวนอก
- เกาะไม้ซี้
- เกาะระยั้ง
- เกาะรัง
- เกาะแรด
- เกาะหมาก
- เกาะหวาย
- เกาะเหลายา กลาง/ใน/นอก (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- หมู่เกาะระยั้ง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดไก่แบ้
- หาดคลองเจ้า (เกาะกูด)
- หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- หาดคลองสน หาดช้างน้อย
- หาดทรายแก้ว
- หาดทรายขาว
- หาดทรายงาม
- หาดทรายเงิน
- หาดทรายดำ
- หาดทรายยาว (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- หาดท่าน้ำ หรือ หาดโลนลี่บีช
- หาดบางเบ้า
- หาดบานชื่น
- หาดยายกี๋
- หาดลานทราย
- อ่าวขาว
- อ่าวคลองเจ้า
- อ่าวคลองมาด
- อ่าวคลองสน (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- อ่าวตะเภา
- อ่าวตั๋น
- อ่าวตาลคู่
- อ่าวบางเบ้า (เกาะกูด)
- อ่าวใบลาน
- อ่าวพร้าว
- อ่าวยายกี๋
- อ่าวยายเกิด
- อ่าวสลักเพชร (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
- อ่าวสลักเพชร
- อ่าวสวนใหญ่
- อ่าวสับปะรด (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- รูดาว รูเดือน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเขาสลัดได
- น้ำตกคลองแก้ว
- น้ำตกคลองเจ้า
- น้ำตกคลองไทย
- น้ำตกคลองนนทรี
- น้ำตกคลองพลู
- น้ำตกคลองหนึ่ง
- น้ำตกคีรีเพชร
- น้ำตกท่าเส้น
- น้ำตกธารมะยม
- น้ำตกสลัดได
- น้ำตกสะพานหิน
- น้ำตกหินดาษ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ (โครงการกำลังใจในพระดำริฯ)
- เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเกาะช้าง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5
- พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
- ยุทธการบ้านชำราก
- ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
- เรซิดังกัมปอต
- วัดคีรีวิหาร
- วัดท่าโสม
- วัดบุปผาราม
- วัดไผ่ล้อม
- วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (โบราณสถานเขาโต๊ะโม๊ะ)
- วัดโยธานิมิต
- วัดหนองบอน
- อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
- ตลาดพลอย
- ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย (เขาล้าน)
- สวนสละสมโภชน์
- สุดแผ่นดินตะวันออกตราด
- อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนบ้านช้างทูน
- บ้านน้ำเชี่ยว หมู่บ้านจักสานงอบ
- พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก
- พุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด
- วัดเกาะหมาก
- วัดบ่อพลอย
- ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
- หมู่บ้านประมงบางเบ้า
- หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
- แหลมงอบ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น